Een pee ootje op een patkofietsje

wie: Corinne de Jonge van Ellemeet (29) functie: stafmedewerker van de Directeur-Generaal Gezondheidszorg op het Ministerie van VWS.ervaring: 'Jargon kan bij een intern overleg best efficiënt zijn.'functie: stafmedewerker van de Directeur-Generaal Gezondheidszorg op het Ministerie van VWS.ervaring: 'Jargon kan bij een intern overleg best efficiënt zijn.'ervaring: 'Jargon kan bij een...

1. Wie richting Den Haag rijdt, herkent het ministerie van VWS al uit de verte. Hoe noemen Hagenaars de twee torens met puntdak?

a. De palen van Borst.

b. De tieten van Den Haag.

c. Anouk.

Het Ministerie van VWS bestaat uit twee hoge torens met puntdak, die vanuit de wijde omtrek waarneembaar zijn. Drie lagere gebouwen completeren het in 1995 opgetrokken kolossale kantoor, waar dagelijks meer dan duizend werknemers achter hun bureau plaatsnemen. Corinne de Jonge van Ellemeet werkt 'op de vijfde' - de etage waar ook minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross bureau houden. Het is de enige vloer in het gebouw met parket. En kamerbewaarders. Kamerbewaarders? 'Als we 's morgens een pee ootje hebben, komt de kamerbewaarder lekkere koffie brengen', legt ze uit.

2. Een 'pee ootje' is een periodiek overleg tussen de directeur-generaal en de directeuren van het ministerie. Soms bereidt De Jonge van Ellemeet ook een 'pre-bur overleg' voor. Wat bedoelt zij daarmee, en komt de kamerbewaarder dan ook koffie brengen?

a. Zij bedoelt een voorbespreking tussen de directeuren en de financiële adviseurs over een beleidsplan, zonder koffie van de kamerbewaarder.

b. Zij bedoelt een voorbespreking tussen de directeuren en de financiële adviseurs over een beleidsplan, mét koffie van de kamerbewaarder.

c. Zij bedoelt een informeel vooroverleg voor een plenaire vergadering, bij de koffie-automaat.

De kamerbewaarder zit aan het einde van de gang, in portierspak, achter een grote glazen wand. Hij zwaait. Even verderop zegt de Jonge van Ellemeet: 'In deze kamer zit het CDS. Ik weet niet wat dat betekent.'

Ze vraagt het na. Een medewerker in de kamer staat op achter zijn bureau, doet drie stappen richting deur en zegt: 'Coördinatiepunt Departementale Stukkenstroom.'

Juist. 'Alle ambtelijke stukken gaan langs deze kamer, waar ze worden geregistreerd', legt De Jonge van Ellemeet uit. Een vraag die hier dagelijks wordt gesteld is: 'Hoe laat gaat De Tas?'

3.Waarnaar informeren de ambtenaren van VWS op de vijfde, als ze vragen: 'Hoe laat gaat De Tas?'

a. Naar het vertrektijdstip van het busje van Rob van der Tas, de chauffeur van het interne vervoer van het ministerie, dat dagelijks medewerkers van VWS naar het Binnenhof rijdt.

b. Naar het tijdstip waarop de tas met post naar de topambtenaren of beleidsvoerders wordt gebracht.

4. En wat bedoelen zij met 'een patkofietsje'?

a. een step waarmee de afstanden tussen de verschillende kamers van het minsterie kan worden afgelegd.

b. een brief aan de Eerste of Tweede Kamer, die is verwerkt door de secretaresse, mevrouw Patkovic.

VWS is momenteel druk met de invoering van het zorgverzekeringsstelsel. De Jonge van Ellemeet vertelt hoe daarover wordt gesproken: 'Iedereen heeft het over Het Stelsel. En wie Het Stelsel zegt, zegt De Driehoek. Ons beleid is gericht op marktwerking: we laten meer aan het zorgveld over, oftewel: aan de spelers op het veld.'

5. Wie maakt er geen deel uit van 'De Driehoek' en is derhalve geen 'speler op het veld'?

a. de geneeskundige.

b. minister Hoogervorst.

c. de verzekeraar.

d. de consument.

Op haar kamer staat op een met dossiers gevulde dossierkast een hoedje van roze papier. Daarop staat: 'Begrotingsmuts'. De Jonge van Ellemeet draagt deze tijdens de begrotingsbehandeling van VWS in de Tweede Kamer, na Prinsjesdag. Het ministerie kent ook een dag waarop bekeken wordt of de begroting is gehaald.

6. Hoe noemen de ambtenaren van VWS deze dag?

a. woensdag gehaktdag.

b. doemdag donderdag.

c. vrijdag vlaggetjesdag.

d. bijltjesdag.

'Het nadeel van jargon is dat een buitenstaander niet altijd weet wat er precies wordt bedoeld', vindt De Jonge van Ellemeet, 'maar bij intern overleg is het best efficiënt.' Op VWS weet iedereen wat er wordt bedoeld met: 'Het EMD moet worden uitgerold.'

7. Wat betekent EMD?

a. Elektronisch Medicatie Dossier.

b. Economisch Medisch Doel.

8. En wat betekent 'uitrollen'?

a. in werking stellen.

b. uitwerken in een beleidsnota.

De Jonge van Ellemeet geeft toe dat het soms moeilijk is te bepalen wat er precies wordt bedoeld met sommige jargonwoorden. 'Dan ligt er een nota over ziektepreventie op tafel, en dan zegt iemand: 'het idee is goed, maar het moet wel gekanteld'. Ik denk dan te begrijpen dat het basisidee juist is, alleen dat de uitwerking beter kan.'

9. Welke uitdrukking voor 'het idee moet wel gekanteld worden' gebruiken VWS-ambtenaren ook wel?

a. 'je moet het idee beter benchmarken'.

b. 'er moet nog een killer application op het idee worden losgelaten'.

c. 'het idee moet worden doorgepakt'.

d. 'je moet het idee anders aanvliegen'.

Natuurlijk zijn ambtenaren zich bewust van hun taalgebruik en de problemen die dat kan opleveren. Iedere nota en brief gaat daarom 'even langs de notadokter'. De notadokter zit op de hoogste etage en heet Gert Riphagen. Hij is communicatiemedewerker en aangesteld om teksten van onduidelijk taalgebruik te ontdoen. Hij heeft een enquête gehouden onder het VWS-personeel naar 'foeiwoorden'.

10. Wat verstaat de notadokter onder foeiwoorden?

a. een woord dat niet in De Dikke van Dale staat.

b. een ergerlijk woord.

c. een leenwoord.

d. een woord dat de spellingscorrectie van Word met rood onderstreept.

11. 'Steunkousenaantrekapparaat' is een woord waar de notadokter mee leven kan. 'Iedereen weet wat er mee wordt bedoeld.' Steunkousenaantrekapparaat is dus geen foeiwoord. Welk woord werd in 2003 het ergerlijkst gevonden?

a. proactief.

b. tekortsituatie.

c. authenticiteitstoken.

d. een stukje.

12. Wat is een authenticiteitstoken?

a. een pas waarmee een patiënt zich identificeert bij een zorginstelling.

b. een unieke code om toegang te krijgen tot vertouwelijke informatie.

c. een instrument dat thuis inloggen op het VWS-netwerk mogelijk maakt.

d. het pasje waarmee personeel het gebouw en de parkeergarage in kan.

Meer over