Een op vijf vrouwen Europa slachtoffer van zedendelict

Een op de vijf vrouwen in Europa is ooit het slachtoffer geworden van een zedendelict. In 90 procent van de seksuele geweldplegingen is de dader familie of een bekende van het slachtoffer....

Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad van Europa dat gisteren, aan de vooravond van de 'Dag van de Vrouw', in Straatsburg bekend werd gemaakt. Uit het onderzoek, dat in de veertig landen die lid zijn van de Raad van Europa is uitgevoerd, blijkt dat seksuele geweldplegers niet discrimineren. Vrouwen van alle leeftijden, uit alle sociale lagen van de bevolking en culturen zijn slachtoffers van zedendelicten.

'Met het nieuwe millennium voor de deur, brengt al dit geweld ons terug in het stenen tijdperk', aldus Y. Roudy, voorzitter van het comité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen .

De leden van de Raad van Europa namen unaniem de 'declaratie van zero tolerance voor geweld tegen vrouwen en meisjes' aan. Hierin staat te lezen dat het geweld tegen vrouwen 'zowel een serieus obstakel voor de behaalde resultaten van de emancipatie is, alswel een direct gevolg van de ongelijkheid die nog steeds in Europa bestaat.'

Het comité wil daarom dat de veertig landen, die lid zijn van de Raad, erop toezien dat hun vrouwenemancipatiebeleid goed ten uitvoer wordt gebracht.

Meer over