NieuwsDUO

Een op vijf oud-studenten met schuld wanbetaler – (bijna) net zoveel als vijf jaar geleden

Het innen van studieschulden lukt de laatste jaren iets beter, maar nog altijd is er bij een op de vijf studieleningen sprake van betalingsachterstanden. Ook kan een bedrag van 76 miljoen euro niet worden geïncasseerd omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) niet over de juiste adresgegevens beschikt.

Het studentenprotest afgelopen september op de Dam in Amsterdam tegen het plan van minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen. Beeld ANP
Het studentenprotest afgelopen september op de Dam in Amsterdam tegen het plan van minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen.Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van Duo die zijn opgevraagd door de NOS. Volgens de omroep zijn de cijfers amper verbeterd ten opzichte van 2015, toen er naar aanleiding van berichtgeving over het hoge aantal wanbetalers maatregelen werden aangekondigd. Duo bestrijdt dat en wijst erop dat het aantal mensen met achterstanden wel degelijk is gedaald. Ook is de organisatie blij dat er minder vaak een deurwaarder wordt ingeschakeld om studieschulden te innen. ‘Wij zijn licht positief over de trend’, aldus een woordvoerder van Duo.

Duo verklaart het verschil in interpretatie doordat de NOS vier jaar geleden naar zomercijfers keek en nu naar die van eind 2018. Als de cijfers van december 2014 en december 2018 worden vergeleken, is er inderdaad een verbetering zichtbaar. Destijds lag het aantal mensen met achterstanden rond de 29 procent, nu gaat het om 20 procent.

Het aantal Nederlanders met een studieschuld is de afgelopen vier jaar met ruim 150 duizend gestegen tot bijna een miljoen. Daarvan zitten er ruim 700 duizend in de ‘aflosfase’ die twee jaar na het beëindigen van de studie begint. In totaal 61 duizend schuldenaren betalen zo slecht dat zij een incassobureau van Duo achter zich aan hebben, ongeveer 15 duizend minder dan vier jaar geleden. Deze groep bestaat uit mensen die niet willen betalen, mensen die slordig zijn, mensen die zoek zijn en mensen die niet kunnen betalen.

Sloddervossen

Het is Duo de laatste jaren naar eigen zeggen beter gelukt om sloddervossen te laten betalen. Maar de communicatie met mensen met betalingsachterstanden is nog wel vatbaar voor verbetering, zegt de woordvoerder van Duo. ‘Vooral in de twee jaar tussen het stopzetten van de financiering en het moment waarop er moet worden terugbetaald. Bij veel afgestudeerden viel het terugbetalen rauw op het dak, waardoor er in die eerste periode betalingsproblemen ontstonden. We gaan mensen nu in die twee jaar beter voorbereiden. Sinds kort bellen we met oud-studenten als we zien dat ze een eerste maand achterstand hebben om samen tot een oplossing te komen. En we verwachten dat we daar de komende jaren de resultaten van gaan zien.’

Ook heeft Duo meer werk gemaakt van oud-studenten die naar het buitenland zijn vertrokken. De adresgegevens van die buitenlandse schuldenaren zijn vaak niet bij Duo bekend. Dat waren er 20 duizend, nu zijn het er nog 16 duizend. Duo spoort deze buitenlandse wanbetalers onder meer op door ambassades in te zetten. ‘Zodra die mensen hun paspoort komen verlengen wordt hun gevraagd eerst betalingsafspraken met ons te maken.’

Deurwaarders

Het meest tevreden is Duo over het feit dat het tegenwoordig minder vaak deurwaarders hoeft in te zetten. Was dat vier jaar geleden nog het geval bij 13 procent van de mensen in de aflosfase, inmiddels is dat percentage gedaald naar 8. ‘Dat zijn vaak zowel voor de overheid als voor de schuldenaren kostbare kwesties, dus die wil je graag voorkomen.’ Tegelijkertijd zijn de schulden van die wanbetalers wel groter geworden. Dat is volgens Duo onderdeel van het landelijke probleem dat veel Nederlanders kampen met serieuze schulden. ‘Samen met andere grote schuldeisers zijn we in overleg om dit aan te pakken.’

De grote vraag is hoe de betalingsmoraal zich zal ontwikkelen bij de mensen die de komende jaren afstuderen. Zij vallen onder een nieuw leenstelsel waarbij de studieschuld niet in vijftien, maar in 35 jaar mag worden terugbetaald. ‘Omdat het gemiddelde bedrag dat die oud-studenten per maand moeten betalen lager is, verwachten wij dat er iets minder problemen optreden’, aldus de woordvoerder. ‘Maar dat zullen we echt in de praktijk moeten zien.’

Meer over