Een niet-postume prijs

'Nog gedurende zijn leven', meldt een persbericht van 15 oktober j.l., is de Pierre Bayle Prijs voor Cultuurkritiek toegekend aan de publicist, journalist en Volkskrant-criticus Michaël Zeeman.

Een wat raadselachtige formulering, gezien het overlijden van de laureaat op 27 juli 2009. Toch klopt het, zegt de organisatie: Zeeman - de 'homo universalis van de romantiek' - werd kort voor zijn verscheiden van de toekenning op de hoogte gebracht en schreef nog een hoffelijke dankbrief.


Het eerbetoon valt Zeeman toe vanwege 'de breedte en diepgang van zijn kunstkritische en essayistische blik'.


Zijn weduwe Annemie Vanackere neemt de prijs nu op 17 november in ontvangst in de Rotterdamse Schouwburg. Aansluitend wordt daar gedebatteerd over het Zeemaneske thema In kritieke toestand?, over de vermeende afbrokkeling van de cultuur.


De prijs is vernoemd naar de Franse wijsgeer Pierre Bayle, die als hugenoot in 1681 naar Rotterdam vluchtte. Hij pleitte voor religieuze tolerantie en geldt als een voorloper van de Verlichting.


Meer over