Een mooi pr-moment, ik stond er zelf bij

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 5 december.

EOn-kolencentrale op de Maasvlakte. Beeld anp
EOn-kolencentrale op de Maasvlakte.Beeld anp

Minister Cramer

Het kabinet waarin minister Cramer zat, heeft bewust meegewerkt aan de vergunningverlening aan de E-On-kolencentrale op de Maasvlakte en de RWE-kolencentrale aan de Eemshaven (O&D, 4 december). Beide centrales behoren tot de grootste en nieuwste in ons land. Bewust is gekozen voor de Maasvlakte en de Eemshaven voor de grote kolencarriers en opslagruimte voor grote hoeveelheden kolen.

Bij de E-ON-centrale zou een proefopstelling komen voor CO2-afvang. E-On zag na de bouw af van de verdere ontwikkeling . Er is daar niets afgevangen. Te duur en waar moest die CO2 naar toe? Dan was er ook nog het probleem met het chemische afval dat ontstond na het verwijderen van de CO2 uit de rookgassen. Dat moest ook ergens blijven en dat is ook niet gratis.

In de Eemshaven kwam Cramer ter gelegenheid van de vergunningverlening aan RWE een hoopje grond verplaatsen, gezeten in een graafmachine. Dat was voor een klein gebiedje natuurcompensatie dat nodig was in verband met de bouwlokatie. Een mooi pr-moment, ik stond er zelf bij.

Later werd de vergunning nog aangevochten onder andere wegens de afvoer van warm koelwater in de Eems. Maar de vergunning ging door.

Ook Vattenval, de eigenaar van NUON, kreeg een vergunning voor een moderne gascentrale aan de Eemshaven die niet rendabel kon worden dankzij de koleninzet. Dit zijn doodeenvoudig feiten. Fijn dat ze altijd iets anders wilde dan er gebeurde.

Arie van der Hek, Eelde

Thuiszorg

In de loop van 2017 zal de PvdA weer een commissie instellen die onderzoek doet naar de oorzaken van het enorme verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen. Waarschijnlijk zijn de PvdA'ers dan het bestaan van TSN Thuiszorg alweer vergeten. De medewerkers van die organisatie streden tegen het voornemen om hun loon tientallen procenten te korten en werden door de rechter gehoord. Inmiddels hebben velen spijt. Als gevolg van het beleid van Martin van Rijn zien we iedere dag mensen in de media die bereid zijn om 25 tot 30 procent van hun magere salaris af te staan als ze maar mogen blijven werken.

De VVD wil inkomensverschillen vergroten, de PvdA inmiddels blijkbaar ook. Ik heb altijd begrepen dat de VVD dat wil doen door de inkomens aan de bovenkant te verhogen. De PvdA leidt nu tot de andere weg, aan de onderkant kan er nog flink wat vanaf. Die verkiezingen komen met zekerheid, die commissie ook.

Henk Odijk, Groningen

Postbode

Terwijl in andere Europese landen de postbode wordt ingezet voor het bevorderen van de sociale cohesie, krijgt hij in Nederland de taak om overtredingen in de publieke ruimte op te sporen (Ten eerste, 2 december). Dit maakt hem of haar in de gemeenschap ook nog eens kwetsbaar in plaats van sterk. Wat leven we toch in een fijn land.

Marcel Brugmans, Bunnik

Geef het geld aan ons!

Donderdag heeft Draghi weer eens een poging gedaan de economie een duwtje in de rug te geven. Met maar liefst 380 miljard euro. Het lijkt weer niks uit te halen. Al dit geld, dit enorme bedrag, gaat naar financiële instellingen. Niet naar de gewone man zoals u en ik. En daar zit volgens mij nu juist de kneep: u en ik doen al jaren lang niks anders dan inleveren op het bedrag dat wij te besteden hebben, mede door de draconische bezuinigingen van de afgelopen jaren. Logisch dat de economie dan kwakkelt! Aan de basis zit het niet goed, mede door het stringente bezuinigingsbeleid.

Ik heb gehoord dat er stemmen zijn opgegaan om dit gigantische bedrag van 380 miljard euro gewoon uit te delen aan de Europese huishoudens. Dat lijkt me een veel beter idee. Als elk huishouden in Europa 3.000 of 4.000 euro per persoon in een keer extra te besteden heeft, willen de centen wel rollen! Dat zou pas een oppepper aan de economie geven!

mevrouw M.J. van Gilst, Dieren

Zonnepanelen

In het artikel over zonneverf (Ten eerste, 2 december) staat dat zonnepanelen veel onderhoud vergen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit niet het geval is.

Ik ben in 2006 begonnen met het aanschaffen van de eerste vier panelen (zonder subsidie, bij elkaar gespaard) bij een eerste klas vakman. Zo heb ik ieder jaar wat kunnen laten installeren, totdat het dak vol was. Er liggen nu dus al bijna tien jaar zonnepanelen op mijn dak en er hoeft niets aan te gebeuren. Er is geen sprake van onderhoud!

Wietske Kiewiet-Vos, Bovensmilde

ROC Leiden

De problemen met ROC Leiden staan nog steeds in het brandpunt van de belangstelling (Ten eerste, 2 december). Het verschijnen van het rapport van de onderzoekscommissie-Meurs zet de schijnwerpers weer vol op de treurige situatie op deze school. Jammer genoeg wordt nog steeds niet helemaal duidelijk wat er fout is gegaan. Natuurlijk waren er een megalomane voorzitter van het college van bestuur en adviseurs met verschillende petten op. De minister en ook de inspectie hadden en hebben boter op hun hoofd.

Dat er ook sprake was van incompetentie bij het management, onvoldoende alertheid bij de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad die zich lieten manipuleren, en een cultuur van angst onder het personeel, wordt onvoldoende belicht.

Het deksel van de beerpunt bleef zo jaren gesloten en één persoon kon zo zijn gang gaan. Wij hebben het allemaal laten gebeuren. De vraag is hoe je dit soort situaties in de toekomst kunt voorkomen. Misschien dat een investeringscheck door echte deskundigen, en niet de inspectie of ambtenaren, zo langzamerhand ingevoerd moet worden voor het onderwijs, maar ook voor andere publieke sectoren.

Albert Dorrestein, voormalig docent/stafmedewerker ROC Leiden

ROC Leiden (2)

Het grote probleem met mensen als Jacques van Gaal en zijn veel te grote uitgaven voor het ROC Leiden (Ten eerste, 1 december) is dat deze mensen veel te veel gemeenschapsgeld hebben om vrij over te beschikken, zonder zelf verantwoordelijk te hoeven zijn voor de uitgaven. Een beetje adhd-gedrag doet de rest.

In Nijmegen is de nieuwbouw van het Radboud-ziekenhuis en de universiteit ook veel te groot en te luxe. Allemaal van gemeenschapsgeld. In het hele land wordt veel geld uitgegeven aan grote musea, concertzalen en andere gebouwen. Aan het veel te grote en dure station in Arnhem betalen we nu ook mee.

Wij als gewone burgers moeten in opstand komen tegen dit luxe machogedrag. Want het is per slot van rekening ons belastinggeld. En er zijn belangrijker zaken waar dat aan uitgegeven kan worden.

M.L. Cuijpers, Nijmegen

Jasmijn

De werkzame stoffen in cholesterolverlagende medicijnen (Wetenschap, 3 december) worden door de farmaceutische fabrieken nagemaakt van de jasmijnplant, waarvan de werkzame stoffen volgens mijn acupuncturist Trudy van 't Westeinde, die ook de Chinese voedingsleer kent, geen stijfheid en gewrichtspijn meer zouden opleveren.

Omdat mijn huisarts hieraan twijfelde, kwam ik met hem overeen om elk half jaar mijn bloed op cholesterol te laten testen. Na vijf jaar werd dat één keer per jaar en vorig jaar vergat mijn huisarts zelfs 'cholesterol' op het laboratoriumformulier aan te kruisen. 'Als je dezelfde voeding en leefwijze blijft volgen, hoef je je verder nergens meer ongerust over te maken', was vervolgens zijn advies.

Voor een paar euro koop ik al die jaren jasmijnthee op de markt, waarmee ik een enorme besparing op de kosten van de gezondheidszorg heb bewerkstelligd. Vorig jaar heb ik deze informatie in een brief aan de Volkskrant geschreven. Tevergeefs. Dus klopt de kop in uw krant, dat de media invloed hebben op het gebruik van medicijnen.

Dick Doeswijk, Zierikzee

Witte motor

'De motor van de economie wordt wit' (Ten eerste, 3 december). De groei van de Nederlandse zuivelondernemingen wordt versterkt door de vraag naar babymelkpoeder in China. Anders dan de kop doet vermoeden, levert deze witte motor de maatschappij niets op, integendeel! De productie van melk en zeker melkpoeders draagt sterk bij aan klimaatverandering, maar daar lezen we niets over.

Op de volgende pagina een oproep voor het behoud van weidevogels. Hoewel alle deskundigen aangeven dat er een direct verband is tussen achteruitgang van weidevogels en de intensivering van de melkveehouderij, wordt er niets over deze relatie verteld.

Evenmin wordt gerefereerd aan het artikel van een dag eerder: 'FrieslandCampina schrapt 140 banen' (Economie, 2 december).

Jacomijn Pluimers, campagneleider 'voedsel' van Milieudefensie

Exclusief slachtofferschap

De column van Asha ten Broeke (O&D, 4 december) past helemaal in onze joods-christelijke schuldcultuur. Wij, West-Europeanen, staan bij 'de ander in het krijt', een idee dat vooral opgeld doet na de Tweede Wereldoorlog. Om ons aandeel in de racistische uitingen met betrekking tot Zwarte Piet duidelijk te maken, haalt Asha 'vier interessante vrouwen van kleur aan' die vorige maand in de NRC een interview gaven.

Asha haalt ze aan omdat deze vrouwen blijkbaar hét voorbeeld zijn om ons bewust te maken van ons racisme. Een van de vrouwen, Arzu Aslan zegt: 'Ik ruik ze, witte mannen van rond de vijftig, vaak linksig met als handelsmerk antiracisme en anti-islamofobie. Witte mannen, je moet ze breken, laten zien dat je niet van ze onder de indruk bent.' Even verderop: 'Lastig voor niet-zwarte deelnemers aan de discussie over racisme, ze hebben het minste recht van spreken.' Een klein stukje dat de sfeer van het interview weergeeft.

Is hier geen sprake van het absolute recht op slachtofferschap? Nederland is in zeer korte tijd multi-etnisch geworden. In onze samenleving ontbreekt het volkomen aan een samenbindend element. Iedereen zoekt wanhopig naar een identiteit. Exclusief slachtofferschap, waarin de ander bij jou in het krijt staat, biedt in die zoektocht een welkome invulling.

Wilbert van Rijen, Holthees

Wat is er tegen deflatie?

Kan iemand me dit misschien uitleggen? Ik heb altijd gedacht dat het goed was als mijn geld meer waard werd. Op de voorpagina van 3 december las ik dat dat heel anders ligt. Het schijnt een schrikbeeld te zijn voor instellingen die zich met het grote geld bezighouden. De deflatie moet bestreden worden met allerlei middelen en kan bijvoorbeeld leiden tot negatieve rente. De grote baas Draghi van de Europese Centrale Bank verlangt naar inflatie, waarbij geld dus minder waard wordt.

Nou heb ik altijd gedacht dat inflatie een gevaar was. Het schijnt te maken te hebben met investeringen. Als ik het goed heb begrepen, gaat men ervan uit dat er minder wordt uitgegeven en geïnvesteerd als geld meer waard wordt. Die redenering snap ik niet en ik vraag me af of ze klopt.

Peter Gilden, Amsterdam

Bosruiter

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA maken zich zorgen over de toekomst van onze weide-vogels (Ten eerste, 3 december). Ze zijn bang dat de grutto in Nederland zal uitsterven en elders gaat broeden. Is dat erg? Veel vogels gingen de grutto voor en verdwenen uit ons land. Wie denkt, behalve de ornitholoog, nog dagelijks aan de hop, de ortolaan, de kwak en de bosruiter? De meeste Nederlandse boeren niet.

Arjen Boswijk, Groningen

Meer over