Een krentenbol voor de punten

Met fiere tred wandelde een jongeman het speellokaal van zijn bridgevereniging binnen. Hij nam een nonchalante positie aan de bar in en bood met gulle hand consumpties aan....

Nederlandse bridgers ontvangen voor prestaties in competities, toernooien en clubwedstrijden meesterpunten. Bij de eerste vijfhonderd punten is de beloning een speldje met het klaverensymbool. Het belang van het meesterpuntensysteem staat als een paal boven water. Het ego van de bridger wordt gestreeld bij elke promotie. Ver aan de horizon als koploper op de ranglijst aller tijden bevindt zich Hans Kreijns, die in een roemruchte loopbaan het gigantische aantal van tweeënhalve ton meesterpunten vergaarde.

Wat binnen een discipline goud waard is, kan daarbuiten veranderen in schroot. Een Amsterdamse bridger wilde weten hoeveel een royale handvol meesterpunten in het dagelijkse leven oplevert. Met de honderdduizend van het schoppendiploma onder de arm stapte hij bij een warme bakker binnen. Om van het meisje achter de toonbank schouderophalend als troost een krentenbol cadeau te krijgen.

De feestende bridger uit de aanhef van dit artikel bereikte zijn doel met een ereplaats in het Ruitenboertoernooi. Hij groef met dat resultaat en passant wel zijn eigen graf omdat dit evenement gereserveerd is voor bridgers met minder dan tienduizend meesterpunten. In de herfst van vorig jaar gestart met 17.000 paren verspreid over voorrondes in heel Nederland waarvan 1700 zich kwalificeerden voor de kwartfinale. Na een tweede schifting bleven 450 paren in de halve finale over en uiteindelijk veroverden 120 paren een felbegeerde finaleplaats.

De Kandidaat Bondsmeester hoeft allerminst te wanhopen. Ook voor hem blijft er volop emplooi in een groot landelijk parentoernooi. Hij kan elk najaar beginnen aan de zware afvalrace van het open nationale parenkampioenschap. Om daarvan de eindstrijd te bereiken moet je hordes met stijgende moeilijkheidsgraad overwinnen. Van oorspronkelijk achtduizend paren streden zaterdag 7 april in het André Boekhorst Centrum in Utrecht na vier kwalificatiereeksen 116 paren om vijftig finaleplaatsen.

Het open NK voor paren mocht zich altijd verheugen in een overdonderende belangstelling. Een gevoel van teleurstelling overvalt je dit jaar vanwege de afwezigheid van vrijwel de gehele nationale top. De oorzaak is overduidelijk. Na vijfentwintig jaar Interpolis en vijf jaar Tas-Informatica haakten de sponsors af en is de NBB zelf organisator. Vanwege het verlaagde prijzengeld bleven veel topspelers thuis. De vier paren van de kernploeg wilden wel, maar hadden interlandverplichtingen (Nederland-België: 266-214).

In het Ruitenboertoernooi voelden de deelnemers aan den lijve de harde hand van het parenbridge. In diagram 1 een deelscoregevecht waarop veel oost-west de tanden stukbeten.

Zie diagram 1

west noord oost zuid

1* pas 1SA dbl

2* pas pas 2*

pas pas 3* pas

pas 3* pas pas

pas -- -- --

Oost-west maken 4* en het oogde vreemd dat west, met een voor een klaverencontract uitermate geschikte hand, na 3* van oost niet naar vierhoogte durfde door te bieden.

Tegen 3* kwam west uit met *H en bleef aan slag. Het klaverenvervolg was voor *A van de leider. Deze stak over naar *10 in de dummy, troefde een klaveren, ging naar *V en troefde ook de laatste klaveren. Zuid speelde *A en troefde een ruiten. Daarop volgde een kleine harten uit de dummy, oost *6, zuid *10 en west *B.

Het slimme opzetje van de leider was gelukt. West kon *A spelen, dan valt bij oost *H en is *V van zuid hoog. West ging derhalve met een kleine harten naar *H in oost van slag. Deze had geen harten over en moest klaveren in de dubbele renonce spelen waarop *V van de leider verdween en de derde hartenslag van oost-west eveneens in rook opging.

Ook uit het Ruitenboertoernooi. Met fit in twee kleuren is het totaal aantal slagen altijd verrassend hoog. Was het spel in diagram 2 een voorbeeld van de 'Law of Total Tricks'?

Zie diagram 2

west noord oost zuid

-- -- -- 1*

pas 1* dbl 2*

2* 3* 3* 4*

dbl pas pas pas

West kwam uit met de singleton ruiten voor *B van zuid die zorgvuldig een kleine harten speelde voor *H van west. Een klaveren (*6, *9, *H, *3) en *H, getroefd door west. West probeerde opnieuw met klaveren over te steken (*7, *10, *A en *5) voor een tweede ruitenintroever. De leider trok twee keer troef en claimde tien slagen.

Het spel illustreert een belangrijk principe voor het tegenspel. Met lengte in troef tegen is het beter van een lange kleur uit te komen om de troeven van de tegenpartij aan te vallen. Na een schoppenuitkomst en, na een kleine harten voor *H van west, een hartenvervolg voor *8 in de dummy hebben de tegenspelers de beste kans. Of heeft de leider nog iets om als laatste te lachen?

Het niveau in de halve finale van het open Nederlandse parenkampioenschap was niet om over naar huis te schrijven. Slechts de helft van de 58 leiders in 4* (diagram 3) maakte het juiste aantal slagen.

Zie diagram 3

west noord oost zuid

-- -- -- pas

pas 1* pas 1*

pas 3* pas pas

pas -- -- --

Het biedverloop nagenoeg identiek op alle tafels. West kwam meestal uit met klaveren, *H en *A in zuid. Dikwijls begon de leider met de hartensnit en speelde daarna *AH om na *A een derde harten te spelen voor *10 van west. Het verlies van een ruitenslag was onvermijdelijk en twintig noord-zuid paren noteerden met elf slagen de score van +650. Een schrikbarend mager resultaat.

Twaalf slagen waren immers een fluitje van een cent en dat ook nog na de enig technisch correcte spelwijze. Na *A heeft de leider in de tweede slag maar één kaart te spelen: *10 uit zuid. West neemt *A en dit blijft de enige slag voor de tegenspelers. Het maakt niet uit hoe west van slag gaat. Klaveren is voor *V van zuid, *2 weg uit de dummy. Schoppen naar het aas, een ruiten getroefd. Schoppen heer en nog een ruiten getroefd. Harten naar *V en onder *H valt de laatste ruiten, *B van oost, en de dertiende ruiten is de twaalfde slag. Hoe je het ook wendt of keert, met plus of min 680 hoor je in de halve finale van een nationaal kampioenschap precies vijftig procent te scoren.

Meer over