Een hoofddoek is onverenigbaar met neutraliteit

Een hoofddoek is onverenigbaar met neutraliteit, ongeacht de werkhouding van de draagster.

Sander van Walsum
Politiemedewerkster Sarah Izat. Beeld anp
Politiemedewerkster Sarah Izat.Beeld anp

Met de - niet bindende - uitspraak dat het de Rotterdamse politiebeambte Sarah Izat zou moeten worden toegestaan om tijdens het werk een hoofddoek te dragen, heeft het College voor de Rechten van de Mens niet de gewenste duidelijkheid geschapen. Getuige alleen al het feit dat zowel de klaagster als de Nationale Politie zich ingenomen toonde met het oordeel.

Het College heeft geen principe-uitspraak willen doen, maar meent dat in het specifieke geval van Sarah Izat - die niet in de onmiddellijke nabijheid van burgers werkt - een hoofddoek geen inbreuk vormt op de neutraliteit die de politie wordt geacht te belichamen. Izat, die zich in interviews sterk betrokken toont bij het politiewerk, zal echter niet eeuwig haar huidige functie (willen) blijven uitoefenen. Ooit zal zij als buitengewoon opsporingsambtenaar wel geregeld in direct contact met burgers komen te staan. Dan zal haar hoofddoek opnieuw de inzet vormen van een debat over de 'gedragscode lifestyle-neutraliteit'.

Izat zelf betoogt dat een hoofddoek haar professionaliteit niet in de weg staat, en dat de Nederlandse wet - als zij in functie is - de belangrijkste leidraad is van haar handelen. Aan de oprechtheid van die uitspraken hoeft niet te worden getwijfeld. Maar neutraliteit is iets groters dan de taakopvatting van een individuele ambtenaar. Het gaat niet alleen om de waarde die de hoofddoek voor de draagster vertegenwoordigt, maar ook om de associaties die een hoofddoek wekt in een overwegend seculiere samenleving. In een interview met de Volkskrant vergeleek Izat haar hoofddoek met de hoofdbedekking van nonnen. Juist daar wringt echter de schoen: nonnen getuigen in de beslotenheid van het klooster van hun toewijding aan God, Izat wil dat als ambtenaar in functie doen.

Juist een zo diverse samenleving als de onze moet de neutraliteit van haar overheid koesteren. Op goede gronden heeft het Europese Hof van Justitie onlangs nog bepaald dat de werkgever - onder voorwaarden waaraan de Nationale Politie heeft voldaan - van personeel in 'vertegenwoordigende functies' mag verlangen dat het neutrale kleding draagt. Met die eis is een hoofddoek onverenigbaar - ongeacht de werkhouding van de draagster.

Agent Sarah Izat mag haar politie-uniform met hoofddoek dragen, maar dit geldt niet voor iedereen
'We won!', schreef Sarah Izat na het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat ze een hoofddoek met haar politie-uniform mag dragen. Voorbarig, want het geldt alleen voor haar zeer specifieke situatie. (+)

'Ik wil af van dat stereotype beeld van de zielige moslimvrouw'
Sarah Izat wil agent zijn met een hoofddoek. In dit interview vertelde ze waarom.

'Schijn van partijdigheid funest voor politie in seculiere rechtsstaat'
De kunst van het politievak is om geen blijk te geven van je particuliere geloofsopvattingen, betoogt cultureel psycholoog aan de Politieacademie Keyvan Shahbazi.

'Je kunt maar één uniform tegelijk dragen'
Ook veel lezers reageren op politiemedewerker Izat die naar het College voor de Rechten van de Mens is gestapt. Een selectie van lezersbrieven.

Is Nederland klaar voor een gesluierde politieagente?
Het is een proefballonnetje dat de Amsterdamse politiechef in mei dit jaar oplaat: sta moslimagentes toe een hoofddoek te dragen. Dat vergroot het vertrouwen in het korps en komt het politiewerk ten goede. (+)

Statement op straat
Een Amsterdamse wijkagente is in mei met een hoofddoek de straat op gegaan om te peilen hoe mensen zouden reageren. Ze deed dit 'uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is'.

Meer over