Een flat in West

De flat was voor een groot gezin, en dat is al meteen het probleem. Flats hebben anders dan rijtjeswoningen weinig rek, want ze missen zolders met schui ne kappen....

Dat was, in kort bestek, het opvoedkundige karakter van de Stichting Goed Wonen dat zich in de jaren vijftig manifesteerde in de westelijke tuinsteden van Amsterdam (en daar niet alleen). Ruime, lichte flats waren het, bestemd voor een middenklasse die de benauwde negentiende-eeuwse wijken wilde ontvluchten. Nu, vijftig jaar later, fiets je langs balkons gevuld met schotelantennes, de schone was en de karpetten over de balustrade die gelucht moeten worden. En je beseft, die middenklasse van toen is weg. De eetkamertafel met linoleumblad is ingewisseld voor een gemarmerde salontafel en diepe, gestoffeerde banken. Leg de foto's die Jan Versnel in die tijd maakte van het modelgezin (letterlijk: modellen) in die show room-flat naast dezelfde flat nu, gefotografeerd door Bart Sorgedrager, en je ziet opmerkelijk genoeg in beide gevallen een geïmporteerde wereld. In de jaren vijftig was dat de goede smaak, een 'zo hoort het'-interieur. Nu zie je voor de identieke schoorsteenmantel met gashaard een Ma rokkaanse familie, net zo talrijk als het Ne der landse gezin toen, in een anders ingerichte kamer, maar met dezelfde gemeenschapszin. De Neder landers hadden meer licht door smallere kozijnen, de Marok ka nen zitten er dankzij de aluminium pro fielen warmpjes en geluidsarmer bij.

Wat verder verschilt zijn de gewoonten: de eetkamertafel is het middelpunt van het Nederlandse gezin, de vier- of vijfzitsbank is dat bij de Ma rok kanen. Men praat en dineert op die bank, men leeft erop, zoals ze dat ook in hun woningen in Marokko gewend zijn, waar de banken langs de muren staan opgesteld. Zoals de Nederlander zijn avonden steeds vaker en langer slijt rondom een houten tafel waarop gerechten staan die uit Marokko afkomstig zouden kunnen zijn. De binnenwerelden raken elkaar tijdelijk op de oude en nieuwe foto's en in zes flatwoningen in Overtoomse Veld die zijn ingericht voordat ze worden gesloopt. Eigenlijk wordt niet de flat afgedankt, maar de buurt.

Meer over