Een echte man

Echte kerels dansen niet, schreef de Amerikaanse auteur Norman Mailer. Voor echte vrouwen ligt dat anders, die dansen juist met graagte....

Zo bestaat een mysterieus inkomensverschil van 7 procent ten nadele van vrouwen. Ook klagen vrouwen over het mislopen van promotie of het niet verlengen van een contract. Allemaal serieuze zaken. Want het geeft te denken als je als enige van zes afdelingshoofden g contractverlenging krijgt.

Toeval of discriminatie nu de vijf collega's mannen zijn? De werkgever voerde aan dat mevrouw gewoon niet goed genoeg was, maar kon dat niet echt hardmaken. De Commissie vond dat de werkgever er niet in geslaagd was het vermoeden van discriminatie te weerleggen, nu de enige vrouw (zonder echt deugdelijke reden) niet mocht blijven.

De rechter zag het toch anders. Mevrouw was immers destijds gewoon aangenomen en had al eerder een contractverlenging gekregen. Het lag volgens de rechter dus niet voor de hand dat plotseling het vrouw-zijn een rol zou spelen. Goed, Commissie en rechter komen tot een verschillend oordeel, maar mevrouw had wel een zaak.

Klagen is niet langer des vrouws. Er zijn inmiddels ook mannen die zich tot de Commissie Gelijke Behandeling wenden wegens seksediscriminatie. Maar is dat klagen of zeuren? Zijn de heren serieus?

Wat te denken van de man die erover klaagde dat zijn ziektekostenverzekering IVF-behandelingen (hormooninjecties, eicelimplantaties) uitsluitend aan vrouwelijke verzekerden vergoedde. Discriminatie van de piemeldrager! De Commissie achtte zich om formeel/technische redenen onbevoegd, dus kwam zij aan een inhoudelijk oordeel niet toe. Ze had de man ook direct naar Onze Lieve Heer kunnen verwijzen.

Een andere man voelde zich gediscrimineerd omdat hij na veertig kilometer wandelen in de Vierdaagse van Nijmegen slechts een diploma in plaats van het Vierdaagsekruis kreeg. Vrouwen ontvingen na veertig kilometer wel zo'n kruis. Mannen moesten een extra rondje van tien kilometer. Niet eerlijk vond meneer. De Commissie was het met hem eens en vond dat de organisatie van de Vierdaagse discrimineerde.

In het feit dat de biologische verschillen tussen man en vrouw er toe leiden dat vijftig kilometer binnen dezelfde tijd voor vrouwen te zwaar is, zag de Commissie geen rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid. De man had ook recht op zijn kruisje.

Echte kerels dansen niet, baren geen kinderen en moesten maar niet zeuren over een kilometertje meer. Dat laatste doet een echte man namelijk fluitend.

Meer over