Een dienst aan de samenleving

Gerlach Cerfontaine (56), president-directeur van Schiphol, treedt per november aan als (parttime) hoogleraar Verantwoord Bestuur van Ondernemingen. Een terugkeer naar zijn Utrechtse roots....

Tekst: Sander van Walsum

Hoogleraar

'Deze benoeming hing al een tijdje in de lucht. Ik heb natuurlijk een onderwijsverleden. Eerder was ik hoogleraar Strategisch Management in de Ziekenhuiszorg. En de laatste jaren heb ik geregeld op ad hoc basis gedoceerd. Met heel veel genoegen. Nu kan ik wat meer consistentie aanbrengen in die activiteiten. Ik weet nog niet hoeveel tijd hiermee zal zijn gemoeid.'

Vertrouwen

'Ik vind het belangrijk om anderen, toekomstige professionals, deelgenoot te maken van mijn eigen ervaringen. Ik wil, eenvoudig gezegd, laten zien hoe een onderneming behoorlijk moet worden bestuurd, en hoe de verantwoordelijkheden jegens de samenleving moeten worden vormgegeven. Hiermee kan ik misschien een heel bescheiden bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen in het bedrijfsleven.'

Crisis

'Kritiek op het bedrijfsleven mag nooit worden genegeerd. Dat hebben we wel geleerd van de Brent Spar affaire: de storm die Shell ontketende met het voornemen een olieplatform te laten afzinken. Zelfs als je als onderneming meent gelijk te hebben, moet je verantwoording afleggen en proberen tegemoet te komen aan gevoeligheden. Toezicht op bedrijven is een essentiële voorwaarde voor goed en degelijk bestuur. Als een bedrijf kritiek krijgt, moet het zichzelf de vraag durven stellen: hoe communiceren wij eigenlijk? Zijn we eerlijk genoeg? Waarden en normen zijn heel belangrijke begrippen in de corporate governance. En een vertrouwenscrisis is een blessing in disguise. Ze stimuleert ons zelfreinigend vermogen.'

AZU

'Mijn huidige baan bij Schiphol heeft veel overeenkomsten met mijn vorige functie: het directeurschap van het academisch ziekenhuis in Utrecht. Het grootste onderscheid zit 'm in het feit dat het management bij het AZU meer intern, op de eigen professionals, was gericht, terwijl het bij Schiphol meer betrekking heeft op de buitenwereld.'

Onderwijs

'Ik deel de zorg over het wetenschappelijk onderwijs. En dan vooral over de geringe belangstelling voor bètavakken. Dat kan de Nederlandse kenniseconomie zich niet veroorloven. In andere delen van de wereld, denk aan China, zitten ze tenslotte ook niet stil.'

Academici

'Academici kunnen het bedrijfsleven helpen behoeden voor optisch bedrog. Wie herinnert zich niet de verwachtingen die, nog geen vier jaar geleden, door die zogenoemde nieuwe economie werden gewekt. Men geloofde werkelijk even in een ononderbroken groei. De wetenschap kan een heilzame ontnuchtering bewerkstelligen.'

Herinneringen

'Ik ben zéér aan Utrecht gehecht. Ik bewaar dierbare herinneringen aan mijn tijd in deze stad. Dat voel ik vooral wanneer ik het terrein van het voormalige AZU passeer.'

Meer over