Een dag om te koesteren voor de Nederlandse equipe

Als tijdens de EU-top tegen drie uur zaterdagochtend Jan-Peter Balkenende met zijn gevolg in het Nederlandse perszaaltje wordt verwacht, slaat bij het vermoeide journaille de joligheid toe....

'In Nederland zullen mensen straks wel toeterend door destraten rijden, uitzinnig van vreugde en wapperend met vlaggen',zegt de een. 'De eigenaren van woonboten zullen zich wel weerzorgen maken', vermoedt nummer twee. 'Laat ze maar eenrondvaartboot in de Hofvijfer zetten', oppert de derde.

Maar nee, hoewel teletekst en de radio het grote nieuws meteenmelden aan wie nog niet slaapt - 'Nederland gaat één miljardminder betalen aan Brussel', en verslaggevers in gedachten dekrantenkoppen 'HEBBES!' en 'BALKENENDE BEDANKT' voor zich zien,blijven uitzinnige taferelen zoals na het winnen van een EK- ofWK-Voetbal die nacht uit.

Toch is de Nederlandse equipe in Brussel - aanvoerderBalkenende, Bot, Zalm en Nicolaï - dolblij met de overwinning.Ze maakten, aldus een ingewijde, 'bijna een polonaise'. Beeldenmet slingers en confetti dringen zich op.

Zelfs het veto van de D66-fractie tegen de Afghanistan-missie,dat tijdens de top tot de ploeg doordrong, mag de pret nietdrukken. 'Dit is een dag om te koesteren', zegt Balkenendevanachter het tafeltje dat eigenlijk te krap bemeten is voor vierbewindslieden. 'Over Afghanistan praat het kabinet volgendeweek.'

Bij Paul Sneijder, de Brusselse correspondent voor het NOSJournaal, is er bijzondere reden tot vreugde. De Nederlandsejournalisten hadden allemaal twee euro ingezet op de weddenschap:komt er een akkoord over de begroting, ja of nee, en hoe laatspreekt EU-voorzitter Tony Blair zijn eerste woorden uit op deslotpersconferentie?

'Om drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag', gokteSneijder. Trefzeker, want met die voorspelling was hij slechtstwee minuten te pessimistisch. 'Als u hem binnenkort in eengloednieuw kostuum ziet, met een glimlach van oor tot oor, danhoeft er geen twijfel over te bestaan: hij heeft zijnwelverdiende prijs opgehaald bij het ANP-bureel', meldtANP-collega Cor de Horde, die de pot (vijftig euro) heeftbeheerd.

En hoe reageert het Nederlandse thuisfront? Toch weergereserveerd en knorrig. 'Ik dacht niet dat ik het nog eens zouzeggen, maar Balkenende c.s. hebben eindelijk eens gedaan wat zemoesten doen!', klinkt het bijvoorbeeld op www.volkskrantblog.nl.'Maar goed, ze wisten ook dondersgoed dat ze niet met minder daneen miljard thuis hoefden te komen!'

En daarom bevat de dinsdag gepresenteerde Eurobarometer, eenonderzoek naar de publieke opinie over de Europese Unie, tochweer goed nieuws. 'Kijk hier', wijst een Nederlandse diplomaatterwijl hij doorbladert naar een grafiekje op pagina 11. 'Op devraag of het lidmaatschap van de EU een goede zaak is voor hunland, antwoord 70 procent van de Nederlanders met ja. Alleen deLuxemburgers en de Ieren zijn positiever!'

Op pagina 12 staat echter wel een kanttekening: in de lentevan 2005 was het Nederlandse enthousiasme nog goed voor 77procent. Maar de najaarspeiling was natuurlijk wel al gemaaktvoordat Balkenende met zijn miljard naar huis kwam.

Het moet gezegd: Peter R. de Vries was nog altijd de koningte rijk geweest met zo'n monsterscore.

Meer over