'Een boer verzekert zich niet als hij het gratis krijgen kan'

Varkenspest en MKZ kosten de staat miljarden en bij wateroverlast worden boeren gecompenseerd. De overheid wil dat niet langer, maar bemoeilijkt zelf het ontstaan van verzekeringen....

Van onze verslaggevers Marieke Aarden Bart Dirks

'De overheid frustreert de verzekeringen die ze zelf wil. Telkens als de koningin getroffen boeren bezoekt, komt er geld vrij. Zo wordt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen elk jaar van stal gehaald, terwijl die daar niet voor is bedoeld. Ministers roepen dat ze niet meer betalen, maar dat gebeurt toch. Zo speelt de overheid gevaarlijk spel, het maakt haar tot een ongeloofwaardige partner van verzekeraars. Waarom zou de boer een verzekering kopen als hij het gratis kan krijgen?

'Sinds een jaar verandert dat. Minister Brinkhorst houdt zijn rug recht bij de MKZ-strafkortingen. Vorig najaar vergoedde hij de waterschade in Noord-Holland niet. Nu liggen LTO en de minister overhoop over de hoogte van de premie van een polis bij extreme weersomstandigheden, dus is feitelijk niets geregeld.'

- Boeren dragen toch bij aan het diergezondheidsfonds?

'Dat was tot 2000 een heffing per geslacht dier. Elke sector had een potje van 500 miljoen, hogere schades waren voor rekening van de overheid. Probleem was dat iedereen evenveel bijdraagt, dus de prikkel ontbreekt om je zaken beter op orde te brengen.

'Als tussenoplossing is er nu een bankgarantie van 500 miljoen per sector. Boeren worden bewuster van de kosten: bij uitbetaling van schade volgt een naheffing om de bankgarantie te betalen. Maar omdat deze premie pas achteraf wordt afgedragen, worden de kosten opgebracht door de bedrijven die zijn blijven bestaan. Afvallers na een epidemie, die wellicht een slechtere bedrijfsvoering hadden, hoeven niet mee te betalen.

'Een volgende stap is het maken van echte verzekeringen voor diverse sectoren. Die kunnen alleen worden ingevoerd bij voldoende deelnemers en als de overheid niet de indruk blijft wekken toch wel weer bij te springen.'

- Is het elders beter geregeld?

'Er zijn nog nergens goede verzekeringen. Veel systemen mislukten. Zo zijn Amerikaanse boeren gewassen gaan verbouwen in streken die daar klimatologisch absoluut niet voor geschikt zijn. Als het toevallig een jaar goed gaat, hebben ze een hoge opbrengst per hectare. Mislukt de oogst, dan betaalt de verzekering. Elders ging de overheid voor verzekeraar spelen. Dan wordt het helemaal spannend. Omdat de overheid geen verzekeraar is, zijn de administratiekosten hoger dan de premie.'

- Waarom dan toch uw pleidooi voor verzekeringen?

'Er is wel degelijk een goed systeem denkbaar met de juiste prikkels aan alle partijen. We leren van de fouten. De overheid moet een deel blijven meebetalen. Zij is medeverantwoordelijk voor het voorkomen van calamiteiten. Ze kan niet het dijkonderhoud later versloffen omdat de boeren achter de dijk toch verzekerd zijn.'

Meer over