Een bijzonder Johannespassie

asko|schönberg en Nederlands Kamerkoor

Vanavond in de Der Aa-kerk in Groningen en 20/3 in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. nederlandskamerkoor.nl

Goede Vrijdag komt er aan en dat betekent dat het passieseizoen weer in volle glorie losbarst. In kerken van gemeenten waar zich levendige korengemeenschappen ophouden, wordt de lijdensweg van Christus bezongen zoals getoonzet door Bach. En ook al weerklinkt de Matteüspassie veel vaker dan zijn kleinere broertje, de Johannes, dit jaar klinkt er wel een heel bijzondere Johannes Passie. Het Nederlands Kamerkoor brengt namelijk het evangelie van Johannes gecomponeerd door de hedendaagse Estlandse componist Arvo Pärt. In al zijn eenvoud vol emotionele lading en spirituele zeggingskracht. Sowieso is Pärts passie een bijzonder versie want na Bach zijn de componisten die zich gewaagd hebben aan Christus laatste dagen op aarde op één hand te tellen. Voor wie zich wil overgeven aan de traditie maar dan toch anders. Het Nederlands Kamerkoor zingt onder leiding van Risto Joost en met begeleiding van leden van het Asko|Schönberg Parts Johannes passie.

undefined

Meer over