Ed Nijpels president-directeur De Twaalf Provinciën

Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: Herman Wijffels, voorzitter raad van bestuur Rabobank. Op eenzame hoogte als het gaat om de combinatie van visie op maatschappelijke ontwikkelingen, verantwoord ondernemerschap en daadkracht. Kan inspireren en is ook nog een plezierig mens.

Financiën: Alexander Rinnooy Kan, raad van bestuur ING. Moet er toch maar een keer aan geloven. Terug naar de bank kan altijd nog.

Economische Zaken: Ben Verwaayen. Voorheen KPN, thans vice-president Lucent Technology. Gedreven ondernemer met scherp instinct voor nieuwe ontwikkelingen. Groot bindend vermogen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg. Jammer voor Tilburg, maar Den Haag gaat voor. Gaat goed om met evenwicht tussen markt en overheid.

Binnenlandse Zaken: Rein Welschen, burgemeester van Eindhoven. Zal niet aarzelen om alle Biza-problemen, van bestuurlijke reorganisatie tot en met de gekozen burgemeester, behoedzaam maar doeltreffend af te werken. Klassebestuurder.

Justitie: Boele Staal, commissaris van de koningin te Utrecht. Lijkt goed in staat met zijn kennis en achtergrond Justitie opnieuw op de Haagse kaart te zetten zonder met iedereen ruzie te krijgen.

Politie: Loek Hermans, commissaris van de koningin in Friesland. Bestuurlijke veelvraat en doordouwer, die dit mijnenveld onbevreesd tegemoet zal treden.

Verkeer en Waterstaat: Marike van Lier Lels, algemeen directeur Van Gend & Loos B.V. Voortreffelijke ondernemer, geknipt om Verkeer en Waterstaat de volgende eeuw binnen te leiden.

Defensie: Klaas de Vries, voorzitter SER. Zal de natuurlijke spanning tussen PvdA en VVD over defensievraagstukken zonder veel problemen in goede banen leiden.

Buitenlandse Zaken: Gijs de Vries, europarlementariër. Deskundig, betrouwbaar, standvastig, waait niet met alle winden mee. Moet de VVD zuinig op zijn.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Jacqueline Cramer, hoogleraar milieumanagement KUB, adviseur AKZO. Zal stevig milieubeleid ook voor de economische sectoren acceptabel weten te maken.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Louise Fresco, oud-hoogleraar Wageningen en thans directeur Wereld Voedsel Organisatie in Rome. Perfect om de verdere omslag op landbouwterrein na het goede voorwerk van Van Aartsen aan te pakken.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Jan Karel Gevers, voorzitter College van Bestuur Universiteit Amsterdam. Een onconventionele bestuurder, redelijk onverstoorbaar, kent het onderwijswereldje, gaat lekker zijn eigen gang. Niet bang om op tenen te gaan staan, wat in deze sector onvermijdelijk is.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Gerlach Cerfontaine, net weg bij Academisch Ziekenhuis van Utrecht en nu op weg naar raad van bestuur Schiphol. Kan beter omweg maken via ministerschap. Revolutionaire opvattingen over organisatie volksgezondheid, de aangewezen man om daar echt werk van te maken. Zal trouwens in de ministerraad over alles willen meediscussiëren.

Minister voor Minderhedenbeleid: Ella Vogelaar, oud-FNV. Versnipperde aanpak op dit terrein moet gezien zware maatschappelijke lading van dit vraagstuk naar hoger niveau worden getild. Vogelaar kan die spanning goed aan.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking: Eveline Herfkens. Kwaliteit bekend; behoeft geen toelichting, is nu echt aan de beurt.

Motivering: Bezorgd geworden door de stroperige gang van zaken rond de informatie, besluit Kok dat een kloeke daad moet worden gesteld. Hij komt tot veler verrassing met een compleet nieuwe bemanning voor het kabinet.

Meer over