Duurzame energie moeilijkste punt

De Europese regeringsleiders zijn het donderdag eens geworden over een vermindering van de CO2-uitstoot van 20 procent in 2020 ten opzichte van 1990....

Van onze correspondenten Bart Dirks en Bert Lanting

Dergelijke maatregelen moeten de opwarming van de aarde beperken.

Het kostte EU-voorzitter Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, weinig moeite om een akkoord te bereiken over de CO2-norm. Ook werden de EU-leiders het onderling eens over de afspraak dat benzine en diesel in 2020 voor minstens 10 procent uit biobrandstoffen moeten bestaan.

Maar over harde afspraken over ‘duurzame’ energie rezen meer problemen. De Franse president Jacques Chirac, in Brussel aanwezig op zijn laatste EU-top, eiste dat kernenergie ook wordt meegerekend als hernieuwbare energie. Maar Frankrijk kreeg op dat punt geen gelijk. Vooral landen als Oostenrijk hebben grote bezwaren tegen het gebruik van kernenergie.

Volgens de Zweedse premier Frederik Reinfeldt was er een compromis in de maak. ‘We hebben afgesproken dat deze doelen bindend worden’, zei hij halverwege de avond. Volgens diplomaten hielden vooral de Oost-Europese landen grote moeite met dat compromis. 'Of ze er uiteindelijk mee zullen instemmen, hangt af van de exacte formulering', aldus een diplomaat. Die tekst wordt vandaag herschreven.

Het Europese bedrijfsleven uitte vooraf aan de top grote bezwaren tegen bindende normen voor hernieuwbare energie. ‘Niemand heeft ook maar het flauwste idee hoeveel ons dat gaat kosten’, waarschuwde Ernest-Antoine Seillière, de voorzitter van de lobbyclub Business-Europe. Maar bondskanselier Merkel gaf hem lik op stuk. Volgens haar vraagt de industrie juist zelf om duidelijke normen, zodat ze ook wettelijke zekerheid hebben bij dure investeringen. ‘En maken we niet meer kosten als we alleen maar blijven vervuilen, vervuilen, vervuilen?’, reageerde de EU-voorzitter fel.

Voorzitter Hans-Gert Pöttering van het Europees Parlement spoorde de EU-landen juist aan nog een stap verder te gaan, door zichzelf bindende normen van 30 procent minder broeikasgassen op te leggen. Hij noemde het een ‘noodzakelijke en morele verplichting tegenover volgende generaties’. Maar de EU-leiders zijn alleen tot die extra inspanning bereid indien ook landen als China en de VS verregaande stappen zetten om hun CO2-uitstoot te beperken.

Premier Balkenende pleitte ervoor om ‘harde en bindende doelen’ te stellen. Hij vestigde de aandacht op verwarmingsketels die behalve warmte ook elektriciteit leveren. In 2009 zouden volgens hem al tienduizend van dergelijke cv-ketels in Nederlandse huishoudens geïnstalleerd moeten zijn.

De afspraken voor een lagere uitstoot van broeikasgassen moeten nog in de praktijk worden uitgewerkt. Dat zal nog tot veel hoofdbrekens leiden. De lidstaten moeten nog afspreken hoe ze de lasten onderling zullen verdelen. Sommige landen zullen hun uitstoot meer dan gemiddeld moeten beperken, andere landen kunnen op enige soepelheid rekenen.

Een mogelijkheid is dat landen die relatief veel moeite hebben om zich aan de afspraken te houden, uitstootrechten ‘bijkopen’ door andere landen te helpen hun industrie schoner te maken.

Het Nederlandse kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de uitstoot in eigen land met bijna eenderde omlaag moet.

Meer over