NieuwsZeekoeten

Duizenden aangespoelde zeekoeten blijken jong en uitgehongerd

Sinds ruim twee weken spoelen van de Waddeneilanden tot voorbij Hoek van Holland dagelijks een paar honderd zeekoeten aan. Een groot deel van hen is overleden bij aankomst.

Een van de zieke zeekoeten wordt opgevangen in de Fugelhelling in Ureterp. De afgelopen weken zijn er honderden dode en zieke zeekoeten aangespoeld langs de Groningse en Friese kust.  Beeld null
Een van de zieke zeekoeten wordt opgevangen in de Fugelhelling in Ureterp. De afgelopen weken zijn er honderden dode en zieke zeekoeten aangespoeld langs de Groningse en Friese kust.

De oorzaak van de massale sterfte lijkt in Nederland gevonden te moeten worden. Dit zegt Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. De zeevogelexpert noemt het opvallend dat de naar schatting 20 duizend jonge, levenloze vogels de afgelopen weken alleen op de Nederlandse kust zijn aangespoeld en niet op de Duitse en Belgische.

Het overgrote deel van de zeekoeten is dood bij aankomst. Levende vogels worden opgevangen. Of de sterfte zorgwekkend is, hangt af van de oorzaak, zegt Leopold. Het komt vaker voor dat in de winter een paar duizend zeekoeten bezwijken. Harde wind en hoge golven kunnen vooral jonge vogels uitputten, waardoor zij niet in staat zijn voldoende voedsel te verzamelen. Maar het komt zelden voor dat ze in zulke grote aantallen aanspoelen aan de kust.

Donderdag zijn biologen van de Universiteit Wageningen en veterinair pathologen van de Universiteit Utrecht begonnen met een onderzoek naar de oorzaken van de massale zeekoetensterfte. Van enkele tientallen zeekoeten die nog intact zijn, hebben zij de organen en het verenkleed verwijderd. Deze zullen in laboratoria worden onderzocht. Het verenkleed gaat voor onderzoek naar een gespecialiseerd lab in Alaska.

Een zieke zeekoet.  Beeld null
Een zieke zeekoet.

Jong en uitgehongerd

Over de eerste bevindingen kunnen de onderzoekers niet meer zeggen dan dat de vogels jong zijn, niet ouder dan 2 jaar, en uitgehongerd. ‘Er zit geen randje vet meer aan,’ aldus Leopold.

Naast de ‘normale sterfte in de winter’ door uitputting en stress noemt de bioloog vijf andere mogelijke oorzaken van de tragedie. Als eerste noemt hij giftige stoffen die vrijgekomen kunnen zijn bij de containerramp begin deze maand. De eerste dode zeekoeten werden gevonden op de stranden van Terschelling en Schiermonnikoog, waar begin januari ook spullen aanspoelden uit de containers die het schip MSC ZOE had verloren. Later bleek dat bijna driehonderd containers in zee waren gevallen.

Een andere optie is paraffine in het zeewater. Het komt regelmatig voor dat schepen dit restproduct van olie in zee lozen. Ook kunnen de beesten zijn uitgehongerd door voedselgebrek of het eten van plastic of zijn bezweken aan de vogelgriep. Half maart moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Er is geen reden tot zorg over de totale populatie zeekoeten in Europa, zegt de zeevogelexpert. Die telt ongeveer twee miljoen exemplaren. ‘Ze worden dus zeker niet met uitsterven bedreigd.’

Meer over