Duivesteijn blaft, maar bijt niet

PvdA-senator Adri Duivesteijn wist tot laat de spanning erin te houden. Maar zijn 'Nacht' bleef uit.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS ROBERT GIEBELS en JAN HOEDEMAN

DEN HAAG - En daar gaat, laat op de dinsdagavond, dan toch de plek van Adri Duivesteijn in de parlementaire geschiedenisboeken. Een dag lang heeft hij het spannend gehouden met al zijn bezwaren, zijn eisen en zijn wensen over de verhuurderheffing. Minister Blok beloont hem met een evaluatie van de door Duijvestein zo verfoeide heffing.

Dat steekt wat schril af bij Duive-steijns wensen. Maar heus, zegt de minister van Wonen: die evaluatie, begin 2016, wordt 'heel hard en serieus'. Voor Duivesteijn lijkt het zowaar genoeg. De man die even in staat werd geacht het tweede kabinet Rutte op te blazen, begroet de toezegging met de woorden: 'Dat is een buitengewoon belangrijke opening.' De spanning lijkt uit de lucht.

Eerder die dinsdag is er nog vrijwel niemand in de Eerste Kamer als Blok binnenkomt. D66-senator Thom de Graaf schudt hem met gevoel voor historische setting de hand. De Graaf ging in 2005 in de senaat ten onder als minister door één tegenstem van PvdA-senator Ed van Thijn.

Nu zou diens opvolger Duivesteijn hetzelfde kunnen doen. Hij loopt met uitgestoken hand op de stoïcijns ogende Blok af en zegt: 'Je weet nooit hoe het afloopt!' Blok kijkt alsof hij het plagerijtje niet heeft gehoord.

Genieten

Adri Duivesteijn weet: als hij tegenstemt, wordt zijn naam verbonden aan de nacht die komt. Hij geniet zichtbaar van de aandacht. Het aantal camera's groeit in de loop van de middag, de tribunes raken voller. Als hij op zijn iPad in zijn tijdlijn op Twitter de eerste foto ontwaart die vanaf de perstribune is gemaakt, houdt hij zijn iPhone omhoog en veinst een foto van de journalistieke twitteraar te maken.

Dan begint het debat over het Woonakkoord en vooral over het hart daarvan: de heffing van 1,7 miljard die verhuurders, vooral woningcorporaties, vanaf volgend jaar moeten gaan betalen. Duivesteijn wil dat dit op 1 januari 2017 stopt en dat niet al het geld naar de schatkist gaat, maar ook naar de sector.

Duivesteijn - donkergrijs pak, roze bloemenshirt, zwart T-shirt eronder - loopt veel door de zaal. Als hij achter de regeringstafel wandelt, kijkt hij snel wat er op de iPad van Blok staat. Andersom weet hij de ogen van Blok voortdurend op zich gericht.

Tijdens het debat wordt het spel tussen de coalitiepartners VVD en PvdA met de oppositiepartijen van de zelfbenoemde 'Constructieve 3' gespeeld. Even gaat Duivesteijn in het tweezitsbankje zitten met D66-fractievoorzitter Roger van Boxtel. Dan praat zijn fractievoorzitter Marleen Barth een minuutje met hem. Kort daarop kruipt ChristenUnie-senator Roel Kuiper even bij Van Boxtel in het bankje voor overleg. Vervolgens loopt Kuiper naar Duivesteijn, houdt hem een papier voor en omcirkelt iets.

VVD-senator Koos Schouwenaar krijgt het woord, spreekt Duivesteijn aan en citeert daarbij oud-premier Willem Drees: 'Hij die niet van mening verandert, heeft nooit een mening gehad.'

Dan is Duivesteijn zelf aan de beurt. 'Dit is een fundamenteel debat', mompelt hij. Elke keer als hij van zijn spreektekst opkijkt, zoekt zijn blik die van Blok, die kijkt argwanend. 'Ik citeer mezelf nu', zegt de senator als hij verwijst naar zijn veelbesproken maiden speech van afgelopen voorjaar. Toen maakte Duive-steijn overduidelijk dat hij grote problemen heeft met de verhuurderheffing - die botst met alles waar hij zijn hele carrière voor meent te staan.

Maar hoe overtuigd is hij nu echt? Aan het slot van zijn betoog zijn bijna alle zetels in de Eerste Kamer gevuld. Duivesteijn moet nu klare wijn schenken, maar hij gaat hakkelen en mitsen en maren. Het laatste velletje van zijn toespraak staat vol strepen en doorhalingen. Er zijn duidelijk al veel onderhandelingen over gevoerd. Hij overweegt eventueel, misschien en afhankelijk van de reactie van Blok te eisen dat de verhuurderheffing op 31 december 2016 stopt.

Dan wordt duidelijk waarover het gesmiespel van Duivesteijn met Van Boxtel en Kuiper ging - de afgevaardigden van de C3. Namens Kuiper suggereert Van Boxtel een evaluatie van de heffing in plaats van het tijdelijk maken ervan. Want voor dat laatste is een wetswijziging nodig en de Eerste Kamer kan alleen ja of nee zeggen tegen de hele wet.

Blok kopt de voorzet in en stemt overdreven grootmoedig in met De Evaluatie. In plaats van de Nacht van Duivesteijn wordt het hooguit het Avondje van Adri.

undefined

Meer over