Duitsland

n Aken, Ludwig Forum (Jülicher Strasse 97-109): Double Wall Projects 02, de Amerikaanse kunstenaar Barbara Kruger ontwikkelde voor de muren van het museum een gedenkraam waarin ze de mensheid vraagt naar het innerlijke welzijn, t/m 23 april 2006; Te l ....

n Berlijn, Staatoper Unter den Linden: Don Giovanni, beroemde opera van Wolfgang Amadeus Mozart. Vertelt de geschiedenis van de hartstochtelijke, vrouwenverslinder Don Giovanni. Onder muzikaleleiding van Dan Ettinger. Op 4 mei, 7 en 13 mei om 19u. Tel. 00.49.30.20354555 (w w w. s t a a t s o p e r b e r l i n . d e ) .

n Berlijn, NGBK (Oranienstrasse 25): RealismusStudio: Office Hours , onderzoek naar de veranderingen door de techniek en wetenschap in de werkomgeving van kantoren waar architecten, beeldend kunstenaars, ontwerpers en fotografen aan meewerken, t/m 29 mei. Tel. 00.49.30.6153031 (w w w. n g b k . d e ) .

n Bonn, Kunstmuseum (Friedrich-Ebert-Allee 2): Sich selbst bei laune halten, schilderijen, grafiek, foto's, objecten en de eerste kunstvideo's uit de jaren zeventig uit de schenking van Ingrid Oppenheim, t/m 14 augustus; Tel. 00.49.228.776260 (w w w. b o n n . d e /k u n s t m u s e u m ) .

n Düsseldorf, K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Grabbeplatz 5): The 21st century: New Museums, t/m 25 juni; Gerhard Richter, overzicht van het brede oeuvre van de Duitse schilder Gerhard Richter, t/m 16 mei. Tel. 00.49.211.83810 (w w w. k u n s t s a m m l u n g . d e ) .

n Düsseldorf, Konrad Fischer Galerie (Platanenstrasse 7): schilderijen van Hanne Darboven; voorts Interieur, objecten en sculpturen van de Duitse kunstenaar Manfred Pernice, t/m 28 mei. Tel. 00.49.211.685908 (w w w. k o n r a d f i s c h e r g a l e r i e . d e ) .

n Emmerich am Rhein, PAN kunstforum (Agnetenstrasse 2): Back. to. back, schilderijen van Michel Boekhoudt en van Anya Janssen, t/m 29 mei; Tel. 00.49.2822.53701.0 (w w w. p a n -f o r u m . d e ) n Hamburg, Kunsthalle (Glockgiesserwall): Geschichtenerzähler, hedendaagse Realisten o. a. Jonas Burgert, Gregory Crewdson, Peter Doig, Jeanne Faust, Teresa Hubbard & Alexander Birchler, Henning Kles, Bjørn Melhus, Neo Rauch en Pia Stadtbäumer, t/m 21 augustus; Begierde im Blick, surrealistische fotografie van onder meer J. A. Boiffard, Man Ray, Elin Lotar, Claude Cahun en Dora Maar, t/m 29 mei. Tel. 00.49.40.42.854.2612 (w w w. h a m b u r g e r-k u n s t h a l l e . d e ) .

n Kleve, Museum Kurhaus Kleve (Tiergartenstrasse 41): Grafiek als proces, het late grafische werk van Joseph Beuys; voorts En/Of, samenwerkingsproject tussen beeldend kunstenaars en muzikanten, omvat inmiddels 27 nummers met werk van hedendaagse kunstenaars als Franz Ackermann, Doug Aitken, Sarah Morris en Simon Starling. Van 8 mei t/m 4 september. Tel. 00.49.2821.75010 (w w w. m u s e u m k u r h a u s . d e ) .

n Frankfurt am Main, Schirn Kunsthalle (R & Ouml;merberg): Religion Power Art: The Nazarenes, religieuze kunst uit het begin van de 19de eeuw van Overbeck, Pforr en Veit die hun werk baseerden dat van Raphael en Dürer, t/m 24 juli. Tel. 00.49.69.2998820 (w w w. s c h i r n -k u n s t h a l l e . d e ) .

n Lingen, Kunstverein Lingen (Kaiserstrasse): Sancta Ratio, retrospectief met schilderijen van de Keulse kunstenaar Rune Mields, t/m 29 mei. Tel. 00.49.591.5.99.95 (www. kunstvereinlingen-kunsthalle. de).

n Neuss, Langen Foundation (Raketenstation Hombroich): Images of Stillness, met traditionele Japanse en moderne westerse kunst, t/m 15 mei. Tel. 00.49.218257010 (w w w. l a n g e n f o u n d a t i o n . d e ) .

n Recklinghausen, Kunsthalle (Grosse-Perdekamp-Strasse 25-27): Ben Willikens, il teatro dell' assenza, werk schilder en theaterdecorbouwer Ben Willikens. Van 5 mei t/m 10 juli. Tel. 00.49.2361.501931.

n Weil am Rhein, Vitra Design Museum: Beelden van het Modernisme, architectuur-fotografie uit de collectie van Alberto Sartoris in dialoog met objecten van het Vitra museum, t/m 29 mei. Tel. 00.49.7621.7023351 (w w w. d e s i g n -m u s e u m . d e ) .

Meer over