Duitsland

n Berlijn, Deutsches Historisches Museum (Unter den Linden 2): 1945 -Der Krieg und seine Folgen, over de politieke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog....

n Bonn, Kunstmuseum (Friedrich-Ebert-Allee 2): Sich selbst bei laune halten, schilderijen, grafiek, foto's, objecten en de eerste kunstvideo's uit de jaren zeventig uit de schenking van Ingrid Oppenheim. Van 30 april t/m 14 augustus; Tel. 00.49.228.776260 (w w w. b o n n . d e /k u n s t m u s e u m ) .

n Bonn, Kunst-und Ausstellungshalle (Friedrich-Ebert-Allee 4): Beelden uit het Oosten, 10.000 jaar kunst en cultuur uit Jordanië. Van 29 april t/m 21 augustus; Kronen en Sluiers. Kunst uit de middeleeuwse vrouwenkloosters, driehonderd kunst-en gebruiksvoorwerpen uit kerken, kloosters en privéverzamelingen, t/m 3 juli; Tu t a n c h a -mun, das goldene Jenseits, schatten en meubilair o. a. uit de grafkamer van farao Toetanchamon, t/m 1 mei. Tel. 00.49.228.9171-0 (w w w. b u n d e s k u n s t h a l l e . d e ) .

n Düsseldorf, NRW-Forum (Ehrenhof 2): Die Kunst des SPIEGEL, originele illustraties uit Der Spiegel. Van 28 april t/m 29 mei; Schnappschüsse, foto's -met knipoog-van mensen in alledaagse situaties in retrospectief van Elliott Erwitt, t/m 8 mei; Tel. 00.49.211.9660036 (w w w. n r w -f o r u m . d e ) .

n Emden, Kunsthalle (Hinter dem Rahmen): Werke aus fünf Jahrzehnten, overzicht met schilderijen, tekeningen en keramiek van Pierre Alechinsky. Van 30 april t/m 10 juli; Tel. 00.49.49.21975050 (w w w. k u n s t h a l l e -e m d e n . d e ) .

n Keulen, Museum für Ostasiatische Kunst (Universitätsstrasse 100): Den Himmel in der Pinselspitze, Chinese schilderkunst uit de twintigste eeuw. Van 30 april t/m 25 september. Tel. 00.49.221.9405180 (www. museenkoeln. de/mok/).

n München, Haus der Kunst (Prinzregentenstrasse 1): Occupying Space, conceptuele en performance kunst uit de jaren zestig en zeventig uit de Weense Generali Foundation Collection, t/m 16 mei; The body of photograpy -masterpieces , selectie van driehonderd meesterstukken van o. a. pioniers Nièpce en Bisson uit de fotocollectie van de het Zwiterse kunstverzamelaars echtpaar Herzog, t/m 12 juni; Pictures for German Museums, installatie met olieverfschilderijen van kunstenaar Florian Süssmayr, t/m 1 mei. Tel. 00.49.89.21127-123 (w w w. h a u s d e r k u n s t . d e ) .

n München, Kunsthalle (Theatinerstrasse 8): Toulouse-Lautrec: The Complete Graphic Works, Sketches and Paintings, kleurrijke lithografieën van Toulouse-Lautrec, t/m 1 mei. Tel. 00.49.89.37828162 (w w w. h y p -k u n s t h a l l e . d e ) .

n Schwerin, Staatliches Museum Schwerin (Alter Garten 3): Carel Fabritius-Das Werk, schilderijen van Carel Fabritius i. s. m. het Mauritshuis in Den Haag, t/m 19 mei. Tel. 00.49.385.5958.0 (w w w. m u s e u m -s c h w e r i n . d e ) .

Meer over