Duitsland discussieert er op los nu het gas weer stroomt

Het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ook in Duitsland enig onbehagen gewekt...

Over de afhankelijkheid van een gasleverancier die bereid is zijn economische macht voor politieke doelen te misbruiken. Over de arbeidsrelatie tussen oud-bondskanselier Gerhard Schröder en het Russische energieconcern Gazprom. Over de onevenwichtige samenstelling van de energiebronnen. En over het wegvallen van de druk in de Duitse pijpleidingen.

Het laatste probleem, waarover de modale Duitser zich nog het meest bezorgd toont, kon snel worden verholpen, mede dankzij de hulp van Noorse en de Nederlandse gasleveranciers. De andere aspecten van het energieprobleem hebben aanleiding gegeven tot een levendige maar tamelijk vruchteloze discussie.

Zo verschillen analisten van mening over de wenselijkheid van Schröders nevenfunctie (voorzitter van de raad van toezicht van de onderneming die de Oostzee-pijplijn tussen Rusland en Duitsland aanlegt). Volgens Der Tagesspiegel zou de oud-kanselier in deze hoedanigheid de Russische president tot redelijkheid kunnen aansporen. De meeste commentatoren menen echter dat Schröder, als junior-partner van een oliemacht-in-wording, daartoe niet in staat is.

Deskundigen zijn het erover eens dat Duitsland bij zijn energievoorziening uit meerdere vaatjes zou moeten tappen. Van de energiebehoefte wordt momenteel ruim 36 procent gedekt door aardolie (uit Rusland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Libië en Kazachstan), 22 procent door aardgas en 25 procent door bruin- en steenkool. Het aandeel van de ‘hernieuwbare energie’ bedraagt slechts 3,7 procent – ondanks de grootste windmolen-dichtheid van Europa. Ruim 12 procent van de energie wordt geleverd door kerncentrales.

De SPD heeft haar deelname aan de grote coalitie van Angela Merkel mede afhankelijk gemaakt van de bereidheid van CDU/CSU de Atomausstieg te voltooien. Minister Michael Glos van Economische Zaken twijfelt echter aan de wijsheid van dit besluit. Volgens Claus Heinrich, energiedeskundige van de SPD-fractie, heeft de huidige gascrisis geen enkele invloed op de relevantie van kernenergie. En volgens De Groenen, die zowel tegen kernenergie als tegen de afhankelijkheid van minerale brandstoffen ageren, kan Duitsland volstaan met energiebesparing en de verdere ontwikkelingen van alternatieve energiebronnen.

Meer over