Duitse werkloosheid loopt snel terug

De werkloosheid in Duitsland is voor de derde achtereenvolgende maand teruggelopen. Dit betekent dat de aantrekkende conjunctuur nu ook de arbeidsmarkt heeft bereikt....

Van onze correspondent

BONN

Vergeleken met de voorgaande maand daalde het aantal werklozen met 122 duizend tot iets boven de vier miljoen. In procenten van de beroepsbevolking liep de werkloosheid terug van 10,9 tot 10,5. In West-Duitsland zitten 2,8 miljoen (8,9 procent), in Oost-Duitsland 1,3 miljoen (17,2 procent) mensen zonder werk. Sinds de Duitse vereniging van oktober 1990 is de verbetering in een junimaand niet zo krachtig geweest.

In de publieke opinie worden de cijfers uit Wiesbaden inmiddels beschouwd als voornaamste graadmeter voor de prestaties van Helmut Kohl. De kanselier, gesteund door de werkgevers, verwacht dat de werkloosheid dit jaar ruim onder de vier miljoen belandt. Of deze daling voor hem op tijd plaats vindt, dus voor de Bondsdagverkiezingen van 27 september, is twijfelachtig.

Volgens Wiesbaden zal de daling in augustus namelijk stagneren als gevolg van seizoensinvloeden. Van een echte doorbraak zou pas in de herfst kunnen worden gesproken.

Het optimisme en de gretigheid waarmee de regering in Bonn maandelijks als eerste de nieuwste werkgelegenheidscijfers probeert te kunnen presenteren, veroorzaakt echter een vertekend beeld. In het westen van de republiek, zo verzekert directeur Jagoda van het arbeidsbureau, is inderdaad sprake van een omslag. De voorspelde economische groei van 2,5 tot 3 procent dit jaar zal structureel nieuw werk opleveren.

In de vijf nieuwe deelstaten is de verbetering echter hoofdzakelijk kunstmatig van aard: als gevolg van extra stimuleringsmaatregelen van de overheid zijn veel Oost-Duitsers aan een gesubsidieerde baan geholpen. Ruim tweederde van de in juni nieuw aangestelden profiteerden van deze projecten, die reiken van omscholing tot het schoonhouden van stadsparken.

Meer over