DSW-baas over verhoging zorgpremie met 6 euro: ‘Meer dan we zouden willen’

De zorgpremie bij verzekeraar DSW – traditioneel de eerste verzekeraar die de nieuwe premie bekend maakt – stijgt volgend jaar met 6 euro per maand, tot 118 euro. Dat is een grotere stijging dan de 3 euro het ministerie van VWS in de Miljoenennota verwachtte. Bestuursvoorzitter Aad de Groot zegt niet anders te kunnen.

Hoofdkantoor van DSW Zorgverzekeraar in Schiedam.  Beeld ANP
Hoofdkantoor van DSW Zorgverzekeraar in Schiedam.Beeld ANP

Tevreden met de nieuwe premie?

‘We willen natuurlijk een zo laag mogelijke premie. Elke euro die we erbij moeten doen, doen we liever niet. Zes euro erbij is hoger dan we zouden willen, dus nee, tevreden ben ik niet. Maar binnen onze voorwaarden is dit een zo laag en zo verantwoord mogelijke premie.

‘Tot gisteren koerste de zorgverzekeraar op een premie die nog vijftig cent hoger lag, totdat DSW de resultaten binnenkreeg van onderhandelingen die het ministerie heeft gevoerd met fabrikanten van dure medicijnen. ‘Het ministerie heeft beter onderhandeld dan wij hadden verwacht, dus konden we de premie op het laatste moment nog verlagen.’

- Beeld de Volkskrant infographics
-Beeld de Volkskrant infographics

Uw premieverhoging is het dubbele van het bedrag waarop het ministerie rekende. Waar komt die verhoging vandaan?

‘Wij verwachten dat er in de lonen voor zorgmedewerkers echt een inhaalslag gemaakt gaat worden. Dat is terecht, want we zien dat meer mensen de zorg verlaten, dus een reparatie van de lonen is nodig. Maar de zorg is mensenwerk, 60 procent van de zorgkosten heeft te maken met de lonen van de medewerkers. Die stijging zie je terug in de premie.

‘We zien ook een toename in het gebruik van dure geneesmiddelen. Die voegen veel waarde toe voor de patiënt, maar ze vormen nu al 10 procent van het ziekenhuisbudget, een aandeel dat verder zal stijgen.

‘Maar de belangrijkste oorzaak is dat wij dit jaar minder kunnen teruggeven uit onze reserves dan vorig jaar. Toen ging het om 5 euro per maand, nu nog maar 2. Met die 5 euro zaten we boven wat het ministerie had verwacht en boven wat andere zorgverzekeraars teruggaven en konden we onze premie onder het gemiddelde brengen. Maar onze reserves zijn eindig.’

Heeft u vorig jaar dan niet te veel reserves ingezet?

‘Ons beleid is altijd zo geweest dat wij teruggeven uit onze reserves, wat wij op dat moment verantwoord vinden. Wij vinden het niet verantwoord om onze reserves boven een bepaald niveau te houden. Dat is geld van onze verzekerden en dat moeten we teruggeven aan onze verzekerden. Dat geldt nu nog steeds, maar nu we minder reserves hebben, kunnen we ook minder inzetten om de premie te dempen.’

Wat verwacht u van de overige premies?

‘Ik denk dat andere verzekeraars niet die inhaalslag voor hun reserves hoeven te maken zoals wij, dus zij zullen hun premies minder hoeven te verhogen.

‘Maar daarbij geef ik wel aan dat we in 2020 met een nieuw fenomeen te maken hebben. De maximale collectiviteitskorting (korting die u op uw basisverzekering krijgt via bijvoorbeeld uw werkgever of vereniging, red.) gaat omlaag van 10 naar 5 procent. Dat heeft voor veel mensen consequenties. Wij hebben er nooit aan meegedaan, en altijd al geroepen dat het een nepkorting is. Je verhoogt de premie en die opslag geef je als korting aan een deel van je verzekerden terug.

‘Er gaat nu weer een verschil ontstaan tussen wat de premie lijkt te zijn en wat de verzekerde onderaan de streep gaat betalen. Het wordt er daardoor niet gemakkelijker op zorgverzekeringen te vergelijken. Wat ons betreft gaat die collectiviteitskorting dan ook terug naar nul.’

U bent ook tegen het vrijwillige eigen risico, de regeling dat mensen hun eigen risico kunnen verhogen tot 885 euro om zo korting op hun premie te krijgen. Toch biedt u dat ook dit jaar wel weer aan. Waarom?

‘Uiteindelijk kiezen alleen gezonde verzekerden die verwachten dat zij geen kosten zullen maken, voor zo’n hoog eigen risico, en betalen zij dus minder premie. Dat is een inbreuk op de solidariteit die zo belangrijk is in de zorg en daarom moet het worden afgeschaft.

‘Maar als wij het niet aanbieden, zullen die gezonde verzekerden niet voor DSW kiezen, en wordt ons verzekerdenbestand onevenwichtig en krijgen wij problemen in de resultaten. Bepaalde groepen verzekerden zijn verlieslatend, net zoals dat je vooraf weet dat je aan andere groepen geld overhoudt.

‘Het verklaart waarom er verzekeraars zijn die zich op bepaalde groepen richten, zoals Promovendum dat deed met hoogopgeleiden. Dat is ons een doorn in het oog.’

De ministers van Volksgezondheid schrijven in de miljoenennota dat zij voor de zomer met plannen komen om het zorgstelsel aan te passen. Wat moet u er wat u betreft veranderen?

‘Het zorgstelsel en de financiering ervan zijn nu in stukken gehakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ouderenzorg dat vindt een deel plaats in de verpleeghuizen via de Wet langdurige zorg, ouderen thuis krijgen geld uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en thuiszorg vanuit de zorgverzekeringswet.

‘In die schotten probeert iedereen dat zo optimaal mogelijk te organiseren, maar over het hele systeem pakt dat suboptimaal uit. Dat moeten we veel doelmatiger organiseren.’

Toch eens overstappen van zorgverzekeraar? Zes vragen om u te helpen bij uw keuze.

Het piept en kraakt in de zorg, nu ziekenhuizen niet meer mogen groeien.

Meer over