DSM wil schikken met asbestslachtoffers

DSM is bereid tot het treffen van een schikking met asbestslachtoffers, die jarenlang ondergronds in de vroegere staatsmijnen hebben gewerkt....

Het gaat hierbij om zowel claims van (ex-)werknemers als claims die verjaard zijn. Asbestslachtoffers proberen al jarenlang via juridische weg schadevergoeding van DSM te krijgen.

Het IAS gaat bemiddelen bij het doen van een schikkingsvoorstel aan elke individuele (ex-)werknemer of diens nabestaanden. Voorwaarde is onder meer dat het slachtoffer zelf een claim bij DSM heeft ingediend. Mocht hij inmiddels aan de asbestgerelateerde ziekte mesothelioom zijn overleden, dan kunnen de nabestaanden een schikking treffen met DSM.

DSM stelde zich tot nog toe op het standpunt dat er nauwelijks asbest ondergronds voorkwam in de mijnen. Diverse rechters bogen zich tijdens door slachtoffers aangespannen procedures over de zaak. Maar het bewijs viel moeilijk te leveren dat er een samenhang is tussen ondergronds werken en mesothelioom. Ook nu erkent DSM geen schuld en voelt zich juridisch niet aansprakelijk. Maar het bedrijf wil volgens IAS vanuit zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid de (ex-)werknemers tegemoet treden, ook zij die alleen ondergronds werkten.

In september vorig jaar keerde DSM zo'n 50.000 euro uit aan nabestaanden van een ex-werknemer uit Baarlo, die de asbestziekte had opgelopen. DSM keerde niet uit omdat de man ondergronds had gewerkt, maar omdat hij ook bovengronds had gewerkt en daar mogelijk met asbest in aanraking is gekomen.

Volgens Van der Woude gaat het in totaal om 47 asbestslachtoffers, maar het is nog niet duidelijk hoeveel van hen voor een schikking in aanmerking komen. Dat hangt onder meer af van het aantal jaren dat ze voor de staatsmijnen werkten en of ze de ziekte mogelijk bij een andere werkgever hebben opgelopen.

Het schadebedrag bestaat uit twee delen: een basis van ruim 5200 euro en smartengeld van bijna 47.000 euro. Als een (ex-)werknemer bij leven een claim heeft ingediend, kan hij of de nabestaanden dus ruim 52.000 euro krijgen. Waar een ex-werknemer echter bij leven geen claim indiende maar dit door nabestaanden gebeurde, is er hooguit recht op schadegeld van 5200 euro. Als iemand zich niet in het schikkingsvoorstel kan vinden, gaat het van tafel en moet betrokkene alsnog naar de rechter stappen.

Het IAS werd vijf jaar geleden opgericht door werknemers- en werkgeversorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, verzekeraars en de overheid. Het institituut bemiddelt ondermeer bij claims die voortvloeien uit schade door asbest.

Meer over