Drugsproces-Bouterse vrijwel zeker vertraagd

Het drugsproces tegen de Surinaamse ex-legerleider Desi Bouterse, dat op 22 maart zou beginnen, wordt vrijwel zeker uitgesteld. Dat is het gevolg van een verzoek van Bouterse's advocaat, mr....

Het Openbaar Ministerie is furieus over de uitstel-operatie, die wordt gezien als een 'truc' van de advocaat. Volgens de wet moet de vervolging van Bouterse worden geschorst zolang de Hoge Raad zich over het verzoek buigt.

De Haagse rechtbank wil pas op de zitting beslissen over het verzoek van Moskowicz. Diens vakgenoot mr. J. Spong noemt dat uitstel van executie. 'Het verzoek moet óf worden gehonoreerd, óf afgewezen. In dat laatste geval kan Moskowicz in cassatie bij de Hoge Raad.'

Inhoudelijk maakt het verzoek volgens Spong geen kans van slagen. Wél kan het vertraging opleveren. Volgens hem moet de rechtbank in ieder geval oordelen over het verzoek. Stemt zij toe, dan wordt het proces verplaatst naar Rotterdam; wijst zij het af, dan gaat Moskowicz in cassatie en treedt de schorsende werking op. Volgens Hoge Raad-rechter mr. H. van Nispen kost die procedure twaalf à veertien weken. 'Misschien wel vier maanden.'

Moszkowicz wil niet toelichten waarom hij het proces in Rotterdam wil laten plaatsvinden. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek kwam hij geregeld in aanvaring met de Haagse rechtbank.

In de CoPa-drugszaak staan naast Bouterse bankpresident Goedschalk en de handelaren Lowes en Misier terecht. Alle raadslieden van de vier verdachten vinden dat hun bezwaren tegen de rechtsgang onvoldoende zijn gehonoreerd door de rechter-commissaris en de rechtbank. Ze wilden meer getuigen laten horen, of wilden meer informatie over de gebruikte opsporingsmethoden.

Formeel kan de zaak tegen de drie anderen wel doorgaan. Hetgerechtelijk vooronderzoek tegen hen is afgerond. Moszkowicz ontving tijdens het vooronderzoek een brief van de Haagse rechtbankpresident mr. A. van Delden, die hem vroeg het proces niet nodeloos te vertragen. De advocaat bevestigt de strekking van de brief, maar wil er inhoudelijk niets over kwijt.

De advocaat beroept zich nu op 'geschillen over rechtsmacht'. Bouterse wordt beschuldigd van vijf drugstransporten, waarvan er vier volledig door de Rotterdamse rechtbank zijn behandeld. Formeel ontstaat een geschil van rechtsmacht wanneer twee of meer rechters zich gelijktijdig dezelfde zaak hebben aangetrokken. De Haagse rechtbank laat in een eerste reactie weten dat zo'n geschil op het moment niet bestaat, omdat slechts één gerecht betrokken is bij de zaak.

Spong vindt het onwaarschijnlijk dat het hof de zaak overdraagt aan Rotterdamse rechters. 'Die zouden zich dan weer helemaal moeten inwerken.' Dat zou de zaak, net als cassatie, sterk vertragen. Wel acht Spong het mogelijk ingewerkte Haagse rechters en officieren van justitie tijdelijk over te plaatsen naar Rotterdam.

Meer over