Drugsbaron V. verdacht van ontregelen justitie

Met de arrestatie van Johan V., alias de Hakkelaar, denkt het Openbaar Ministerie in Amsterdam niet alleen de leider van de grootste hasjbende in de Nederlandse geschiedenis te pakken te hebben, maar ook een van de aanstichters van de ontregelingscampagne bij justitie....

Van onze verslaggevers

AMSTERDAM

De arrestatie is volgens de Amsterdamse hoofdofficier van justitie J. Vrakking het resultaat van gedegen financieel recherchewerk door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Er is beslag gelegd op bankrekeningen van V. in Spanje en België. Justitie verwacht binnenkort meer arrestaties.

Een doorbraak in het onderzoek werd bereikt doordat het OM de beschikking kreeg over zwaar belastende verklaringen van een getuige uit het criminele milieu. Voor deze getuige heeft justitie een uitgebreid beschermingsprogramma opgezet. Hij zal volgens Vrakking in de strafzaak tegen V. in het openbaar en zonder vermomming komen getuigen. 'We hebben ervoor gezorgd dat hij de komende jaren veilig verder kan. Hij zal na de zitting naar een ver buitenland verdwijnen.'

Met de getuige heeft justitie een schriftelijke overeenkomst gesloten. Onderdeel van de deal is dat hij niet zal worden vervolgd voor misdrijven waarbij hij zelf betrokken was. Een kopie van het contract is de verdediging, vader Moszkowicz en zijn zoon Abraham, ter hand gesteld. De raadslieden beschikken ook al over de belastende verklaring van de getuige.

Volgens A. Moszkowicz zal tijdens de rechtszitting blijken of 'Nederland nog een rechtsstaat is'. Hij uitte kritiek op het gebruiken van een 'kroongetuige' die volgens hem uitsluitend uit eigenbelang handelt en daarom niet betrouwbaar kan zijn. Vrakking: 'Over de betrouwbaarheid van de getuige zal de rechter oordelen.'

Volgens de FIOD heeft de organisatie van Johan V. sinds 1988 in ieder geval 255 duizend kilo cannabis aangekocht, vervoerd en doorverkocht. De verdiensten waren enorm. Eind 1994 werd 'de Hakkelaar' door de belasting aangeslagen voor 540 miljoen gulden over de jaren 1989 en 1991.

Sinds 1988 woont V. officieel in Paraguay. Ook verbleef hij regelmatig in Marokko. Toen hij werd aangehouden in de woning van een kennis, zat V. stamppot te eten tijdens het kijken naar Studio Sport. Hij bood geen verzet.

Het al jaren durende onderzoek tegen V. vorderde traag. De politie stuitte in het criminele milieu op 'een muur van angst'. De naam van V. is vaak in verband gebracht met intimidatiepraktijken en een reeks liquidaties. In het milieu wordt ervan uitgegaan dat V. tien tot twintig moordbevelen op zijn geweten heeft. Daarbij valt ook de naam van de vermoorde hasj-handelaar Klaas Bruinsma; voor diens liquidatie werd overigens de naar de onderwereld overgelopen ex-politieagent Martin H. veroordeeld.

De beschuldiging tegen V. bestaat voorlopig alleen uit het leiding geven aan een criminele organisatie die zich op grote schaal met de import van drugs bezig hield. De Amsterdamse officier van justitie N. Schaar bevestigt dat er een vermoeden bestaat dat V. opdracht gaf tot een ontregelingscampagne bij justitie. Hij zou ook betrokken zijn bij de inbraak van vorige week bij het OM in Amsterdam. Maar van inbraken of intimidatie van ambtenaren bij politie en justitie wordt V. in dit stadium nog niet verdacht.

Een belangrijke stap voorwaarts voor het speciaal op V. gezette 'Kolibri-team' van de FIOD was de opheffing in 1991 van de financiële instelling Femis, die in criminele kringen bekend stond als 'zwart-geldbank'. De boekhouding van Femis gaf een eerste indruk van de financiën van de bende van V. De betaling van een aantal partijen hasj uit Pakistan kon worden getraceerd, evenals de aankoop van enkele smokkelschepen. Zelfs de besteding van een deel van de winst bleek uit de boekhouding. De bende had een voorliefde voor plezierjachten en snelle sportwagens.

Ook doken de namen op van een aantal bendeleden die konden worden aangehouden en veroordeeld. Daaronder bevonden zich onder anderen twee 'kapiteins' van de bende, Cees H. en Johan van R., en 'boekhouder' Ron G.

De drugshandel van V. overtreft die van hasjbaronnen Charles Zwolsman en Klaas Bruinsma in zeer ruime mate, aldus bronnen in het criminele milieu. V. bediende zich niet van een met straffe hand bestuurd nationaal netwerk, maar opereerde in wisselende samenwerking met andere binnen- en buitenlandse criminele groeperingen.

Meer over