'Dronken het nieuwe jaar in? 350 euro boete'

Justitie hanteert een veel zwaardere strafmaat in de oudjaarsnacht. Er wordt ook gepraat: over alcohol.

Wie het feest van Oud en Nieuw 'verstiert', kan rekenen op een extra zware straf. Maar dat niet alleen; komende jaarwisseling gaat het Openbaar Ministerie bij arrestanten met een alcoholprobleem kijken of dat kan worden aangepakt.

'Alcohol is in de oudjaarsnacht een van de grootste problemen waardoor mensen delicten begaan', zegt Fred Westerbeke, coördinerend hoofdofficier tijdens de jaarwisseling. 'Je kunt iedereen het strafrecht induwen en boetes opleggen, maar daarmee los je het probleem niet op.'

Wat staat zo iemand te wachten?

'We kijken of zo'n arrestant open staat voor een gesprek over alcoholverslaving. Als dat het geval is overwegen we de zaak anders te beoordelen, op voorwaarde dat hij of zij bereid is zich te laten begeleiden door de reclassering, waarbij de verslaving wordt aangepakt. Sinds dit najaar beschikken alle parketten over een ZSM-eenheid (Zo Snel Mogelijk, red.), waar zaken die zich daarvoor lenen zo snel mogelijk worden afgehandeld. Daarin zit de politie, de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de gemeente. Samen met hen beslist de officier welke sanctie passend is. De verdachte kan deze straf accepteren, of de zaak voor de rechter laten komen.'

Wie zegt dat het alcoholmisbruik van arrestanten tijdens de jaarwisseling chronisch is?

'Als mensen zo veel drinken, is dat vrijwel nooit voor het eerst. Ik ken veel voorbeelden van arrestanten die totaal geen clou hadden van wat ze in de oudjaarsnacht hadden uitgespookt. Geheugen weg, totale black- out. Tijdens oudjaarsnacht zien we een heel andere populatie verdachten dan wat ik even vaste klanten noem, zoals inbrekers. We pakken die nacht vooral gasten op die ook tijdens een gewone uitgaansavond heel vervelend kunnen doen. En dat zijn er nogal wat.'

Dus wie een alcoholverslaving toegeeft, kan een zware straf mislopen?

'Nee, het is echt maatwerk. Als sprake is van extreme vernieling of geweld tegen een ambtenaar in functie, eisen we celstraf. Daarvan kan een deel voorwaardelijk zijn, met de voorwaarde dat je je alcoholprobleem laat behandelen. Schade gaan we direct verhalen. En als je in een dronken bui politiemensen beledigt, krijg je een boete die neerkomt op de helft van je maandsalaris. Leg dat thuis maar eens uit aan moeder de vrouw.

'Als je gewelddadig bent, kom je niet met een boete weg. Ik herinner me een stomdronken arrestant die tijdens Oud en Nieuw een slagaderlijke bloeding had opgelopen. In de ambulance sloeg hij de verpleegkundige die zijn leven aan het redden was. Zo'n zaak is te zwaar voor een snelle afdoening; die hebben we voor de rechter gebracht. Dit leidde tot een onvoorwaardelijke veroordeling.'

Wanneer gelden de extra zware straffen, en hoe zwaar zijn die?

'De tijdslimiet geldt vanaf 30 op 31 december om middernacht, tot 1 januari om 8 uur 's ochtends. Dan hanteert het OM een verzwaring van de strafmaat van 75 procent. Als sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak, bijvoorbeeld ambulancepersoneel, komt daar nog eens 200 procent bovenop. Voor mishandeling van een burger - zonder letsel - of het beledigen van een politieagent staat ongeveer 700 euro, voor openbare dronkenschap 350 euro en voor het hebben van zes lawinepijlen 1 tot 3 maanden celstraf.'

undefined

Meer over