Dromen van bomen en waterpartijen

Amsterdam hoopt de entree van de stad voor 65 miljoen euro op te knappen. De uitvoering kan nog wel stuklopen op de financiering....

Van onze verslaggever Willem Beusekamp

Veel bomen, prachtige waterpartijen, ondergronds parkeren, ook van de fiets. Maar bovenal veel meer ruimte voor flanerende voetgangers. Als het aan het Amsterdamse stadsbestuur ligt, wordt het entreegebied van de hoofdstad ‘schitterend’.

Het tracé dat loopt vanaf het Centraal Station, via het Damrak, de Dam, Rokin en de Vijzelstraat richting het Weteringscircuit wordt de komende jaren voor ruwweg 65 miljoen euro verspijkerd. Schreeuwerige reclame verdwijnt, lelijke uitbouwsels worden verwijderd, monumentale gevels in hun oorspronkelijke staat hersteld, en ondergronds zoemt probleemloos de nieuwe metro, de Noord-Zuidlijn. Dit droombeeld, geschetst in een ‘nota van uitgangspunten’ werd woensdag onder de naam Rode Loper gepresenteerd in de Industrieele Groote Club aan de Dam door PvdA-wethouder Herrema (Verkeer) en zijn VVD-collega Koldenhof van stadsdeel Centrum.

Of het bij dromen blijft, zal afhangen van de noodzakelijke financiering en de vorderingen met de Noord-Zuidlijn, die tot nu toe voor veel ellende heeft gezorgd in de vorm van verzakkingen en kostenoverschrijdingen. Volgend jaar, aldus Herrema, gaat de boor de grond in.

De nota kan evenmin worden losgezien van het project 1012, vernoemd naar het postcodegebied, waarmee het huidige stadsbestuur het entreegebied, inclusief de Wallen bezig is te saneren. Eind deze week krijgt de gemeenteraad de definitieve plannen en wordt duidelijk wat er precies moet verdwijnen en wat er voor in de plaats komt.

Speerpunt: het aantal bordelen, gokhallen, coffeeshops en aanverwante dubieuze activiteiten worden teruggedrongen. Daarvoor in de plaats komen zaken die het stadsbestuur beter vindt passen bij een rode loper.

In dit verband was de aanwezigheid interessant van Asaf Barazani bij de presentatie van de nota. Barazani is een van de grootste ondernemers aan het Damrak, alsmede een doorn in het oog van het stadsbestuur. Hij wordt niet vertrouwd en familieleden van hem hebben een Bibob-procedure aan de broek.

Volgens Barazani is de spraakmakende verkoop van zijn Damrak-bezittingen aan de nv Stadgoed definitief van de baan (‘ik wil 100 miljoen, ze kunnen slechts 80 miljoen euro betalen’).

Barazani: ‘Volgende maand sluit ik alle horeca, behalve Manneke Pis, de Vlaamse patattent. Want patat hoort erbij, ook op de rode loper.’ Zijn hotels, geëxploiteerd door zijn echtgenote, blijven wel open.

Hij verklaart een voorschot te nemen op de plannen door 6 miljoen euro uit te trekken voor de restauratie van zijn panden, waarin ‘ontzettend mooie, maar wel dure appartementen voor de verhuur’ zullen komen. ‘Het wordt hier een beetje New York’, aldus de zakenman.

Meer over