Dromen Denken Doen

na drie maanden als een studentenverenigingte hebben geleefd presenteerde de nationale denktank van 25 slimme academici tien plannen voor betere zorg aan chronisch zieken....

tekst AIMÉE KIENE

Vijfentwintig ‘excellente’ academici hebben de afgelopen drie maanden nagedacht over innovaties in de zorg voor chronisch zieken. Zij noemden zichzelf de Nationale Denktank. De leden van deze denktank hadden nogal uiteenlopende studieachtergronden; van chemische technologie tot geneeskunde, van natuurkunde tot fiscale economie.

In de zomer kregen de leden van de denktank een stoomcursus van consultancybureau McKinsey. Daarna verdiepten zij zich, tegen een onkostenvergoeding van 125 euro per week, in de gezondheidszorg bij vier chronische ziekten: hartfalen, COPD (chronische longziekten), depressie en artrose.

Door interviews met specialisten, huisartsen, apothekers, ziekenhuisdirecteuren, verzekeraars en patiënten probeerden zij één vraag te beantwoorden: Hoe moet de zorg voor chronisch zieken in de toekomst worden georganiseerd, om de kwaliteit van de zorg op een acceptabel niveau te houden?

Deze week overhandigde de denktank tien aanbevelingen voor de verbetering van de zorg voor chronisch zieken aan Cathy van Beek, vice-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een van de adviezen is het oprichten van een digitaal themakanaal over gezondheid (zie kader).

Harald Tepper, bestuurslid van de denktank, is optimistisch over de uitvoerbaarheid van de adviezen. ‘Het zijn geen onbereikbare dromen over een betere wereld. We hebben veel positieve reacties gekregen uit het veld. In januari gaan sleutelspelers uit de zorg met elkaar om de tafel zitten om over de uitvoering van de adviezen te praten.’

Volgend jaar wordt opnieuw een denktank samengesteld; die gaat zich buigen over problemen in het onderwijs.

Meer over