Drieklovendam begint stuwmeer te vullen

De vorming van het stuwmeer van de grootste stuwdam ter wereld, de Drieklovendam in de middenloop van de Chinese rivier de Yangtze, is zondag begonnen....

De omstreden dam is 185 meter hoog en ruim 2300 meter lang. Nu de 22 sluisdeuren gesloten zijn, stijgt het water snel. Op 15 juli zal het 135 meter hoog staan. Daarna gaan de eerste van de 26 turbines draaien en loopt het ruim zeshonderd kilometer lange stuwmeer langzaam vol. Als het project in 2009 af is, staat het water 175 meter hoog.

Het plan voor een dam bij de stad Yichang, iets ten oosten van drie spectaculaire kloven waardoor de Yangtze zich perst, is al oud. Het huidige plan is het troetelproject van Li Peng, een hydro-elektrisch ingenieur die in 1988 premier van China werd. Hij is een overtuigd aanhanger van Mao's stelling dat de socialistische mens de natuur naar zijn hand kan zetten.

Het project stuitte op zoveel verzet dat het werd uitgesteld. Na het Tiananmen-bloedbad in 1989 kreeg Li Peng echter het politieke tij mee en werd het alsnog aangenomen. Het werk begon in 1993. De dam moet voorzien in 10 à 15 procent van China's energiebehoeften, de kans op overstromingen beperken en steden aan de Yangtze tot ver in het binnenland bereikbaar maken voor oceaanstomers.

Er zijn ernstige twijfels over de deugdelijkheid van het gebruikte beton en over de vraag of de dam bestand is tegen zware aardbevingen. Tegenstanders zien het project, dat drie keer duurder kan worden dan de officieel begrote 24,6 miljard dollar, als een ecologische tijdbom voor de 350 miljoen inwoners van het stroomgebied van de Yangtze.

Gevreesd wordt dat de havens stroomopwaarts zullen verzilten en dat het stuwmeer een vergaarbak wordt van de miljarden tonnen vuil die de rivier jaarlijks aanvoert. De berghellingen die de bodem van het stuwmeer zullen vormen, zijn onvoldoende gezuiverd van giftige stoffen.

Slechts een tiende deel van de archeologische schatten van het gebied dat onder water komt, is gered. Tientallen monumenten zijn verwijderd, verplaatst of 'waterproof' gemaakt door de aanleg van kunstmatige eilanden.

Pas de helft van de naar schatting 1,2 miljoen inwoners is geëvacueerd. Voor herhuisvesting bestemd geld is vaak gestolen door functionarissen. Protesten daartegen zijn de kop ingedrukt.

Meer over