Drie donorharten niet getransplanteerd door personeelstekort

In het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam konden dit jaar drie donorharten niet worden ingeplant omdat er onvoldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel beschikbaar was voor operatie en nazorg....

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

ROTTERDAM

Volgens Weimar zijn er in Nederland nog geen donororganen verloren gegaan door personeelsproblemen. 'Ze gaan dan bijvoorbeeld naar het buitenland. Maar het omgekeerde gebeurt ook.'

Ook in vorige jaren is het incidenteel voorgekomen dat donorharten niet in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt konden worden door een gebrek aan personeel. De Ziekenfondsraad heeft dat toen gesignaleerd.

Het onderzoeksbureau NZI waarschuwde er kort geleden voor dat de personeelsproblemen in de ziekenhuizen gevolgen kunnen hebben voor het aantal transplantaties.

Het NZI hield er toen nog rekening mee dat de Wet op de Orgaandonatie, die dit jaar van kracht is geworden, zou kunnen leiden tot een toename van het aantal donororganen. Die toename is tot dusver uitgebleven. Het aantal donororganen is zelfs met 20 procent afgenomen. Het aantal personen dat zich als donor heeft laten inschrijven in het donorregister, is zelfs kleiner dan het aantal mensen dat vóór invoering van de wet een donorcodicil had ingevuld.

Zie ook pagina 6

Meer over