'Drempel bij restaurant, dat wordt fijn aangifte doen'

Paden in winkels die te smal zijn voor een rolstoel, een lift die ontbreekt. Gehandicapten hebben het recht aangifte te doen tegen bedrijven waar je met een rolstoel niet naar binnen kunt....

Bij een café met een opstapje is het even slikken. 'Dit wordt niks',zegt Berry Kreuger (27) nuchter. Hij zit al z'n hele leven in een rolstoel.Sinds dit jaar is discriminatie wegens een handicap strafbaar.

Gehandicapten kunnen nu aangifte doen tegen bedrijven of diensten dieniet toegankelijk zijn voor hen. De rechter zal moeten uitmaken of van eenondernemer 'in redelijkheid' verwacht kan worden dat hij gepastetoegangsvoorzieningen moet treffen. Ook kan het aanzetten tot haat ofgeweld tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Berry Kreuger werd geboren met een open ruggetje. Hij woont zelfstandigin een huis voor mensen met een lichamelijke beperking en is niet andersgewend.

Van de nieuwe regeling heeft hij nog nooit gehoord, maar hij is er welblij mee. 'Ik wil ook gewoon met m'n vrienden kunnen uitgaan zonder dat iklast heb van dingen die in de weg staan.'

In z'n handbike, een rolstoel met een fietsaankoppeling rijdt Kreugerrustig door de winkelstraten in Amersfoort, zijn woonplaats. 'Op straat hebik niet zo veel last van obstakels, zoals reclameborden. In winkels wel.Vaak zijn de paden daar erg smal, zodat ik niet makkelijk kan draaien.' Hijwijst naar een schoenenwinkel. 'Hier te weinig ruimte om een goede bochtte maken.' Ook met kleding passen heeft hij problemen. 'De pashokjes zijnzo klein dat ik er niet in kan. Gelukkig koopt mijn moeder mijn kleding enkan ik het thuis passen.' Dit soort hindernissen moeten volgens hemverdwijnen.

Zijn grootste ergernis zijn de horecagelegenheden. Voor restaurant 'tKannetje op het Lieve Vrouwenplein in Amersfoort stopt hij. 'Kijk, ditbedoel ik nou.' Een drempel van zo'n twintig centimeter. Het is onmogelijkvoor hem hier naar binnen te komen. Belachelijk vindt hij het. 'Het is tochgeen moeite een helling aan te leggen?', vraagt Kreuger zich verontwaardigdaf. 'Het zal wel een geldkwestie zijn', mompelt hij. 'Het is raar dat jedit bij zo veel horecagelegenheden ziet.' Een medewerker van het restaurantlegt echter uit dat wanneer het nodig is er een helling aangelegd wordt.

Dat is in veel gelegenheden niet zo, volgens Margreet Gorter van deAlgemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. 'Gebouwen zijn vaak nietgoed toegankelijk, liften in openbare ruimten zijn te klein voor iemand ineen rolstoel of met een rollator of er zijn geen invalidetoiletten.' Metde nieuwe wetgeving hoopt de organisatie dat het aantal voorzieningen voorgehandicapten toeneemt. 'Pas als je minder mobiel bent, merk je aan hoeveeldingen ondernemers moeten denken.'

Gorter vertelt dat een cliënte in een rolstoel laatst bij een apotheekniet naar binnen kon. 'Toen is ze maar gaan zwaaien totdat iemand naarbuiten kwam om haar te helpen. Dit soort dingen gebeuren nog te vaak. Jezou denken dat plekken als gemeentehuizen, apotheken en dokterspostenhierop wel rekenen. Helaas is dit niet zo.'

Berry is het hiermee volledig eens. 'Ik kom bij de HEMA de lift niet indoor het ruimtegebrek, dus naar boven gaan zit er voor mij niet in.'

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dat de regel geldtvoor gehandicapten en chronisch zieken. 'Als de uitsmijter van eendiscotheek iemand weigert vanwege een beperking kan diegene aangifte doen.De rechter besluit dan of de eigenaar wordt vervolgd.'

Als om bouwtechnische redenen geen voorzieningen zijn getroffen houdtde rechter daar rekening mee. 'Dus als het om een gebouw uit de jarendertig gaat is een ander verhaal dan een ondernemer die in eennieuwbouwwijk zit', zegt de woordvoerder.

Van weigeringen heeft Kreuger nooit last. 'Dat ik in een rolstoel zit,wil niet zeggen dat ik anders ben.'

Meer over