Draadworm geeft zijn genen bloot

Het genoom (het volledige DNA-pakket) van Caenorhabditis elegans, het minuscule draadwormpje dat al jaren de lieveling is van ontwikkelingsbiologen en gen-karteerders, is op een oor na gevild....

Er is ongeveer dertien jaar aan het project gewerkt. Weliswaar bevat de DNA-sequentie nog een paar kleine lacunes, maar die te vullen kost nog wel enige tijd, terwijl de opbrengst in termen van biologische kennis gering is, aldus het consortium.

Het C. elegans-genoom is het eerste volledig uitgeschreven genoom van een meercellig organisme. Eerder werden de volledige DNA-sequenties gepubliceerd van virussen, bacteriën en van bakkersgist, een eencellige schimmel.

Het draadwormpje van nog geen millimeter groot telt 959 cellen en staat biologisch gezien veel dichter bij de mens dan de andere genetisch in kaart gebrachte organismen. De worm plant zich geslachtelijk voort, meestal door zelfbevruchting, en heeft een zenuwstelsel (ongeveer 300 van de 959 cellen) en een spijsverteringsorgaan.

Het genetisch materiaal van C. elegans ligt op zes chromosomen, waarop in totaal 19.099 genen liggen die de code voor de aanmaak van eiwitten bevatten. Net als bij de mens, en anders dan bij bacteriën en virussen, kent het genoom van C. elegans repeterende sequenties en bevatten de genen zogenoemde introns, DNA-sequenties die geen eiwitten coderen maar een andere functie vervullen. Ongeveer 40 procent van de ruim negentienduizend genen van C. elegans komen ook voor bij andere organismen (inclusief de mens), de resterende 60 procent produceert nog onbekende eiwitten met onbekende functies.

Meer over