Doorstart ROC Leiden gaat mislukken, vreest inspectie

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden. Volgens de inspectie moet de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten afbouwen en 'gecontroleerd overdragen' aan andere mbo-instellingen in de regio.

Het ROC Leiden aan het Betaplein in Leiden.Beeld anp

Minister Bussemaker (Onderwijs) neemt het oordeel en het advies van de inspectie 'ter harte', schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer. Een op te richten 'task force' moet voorkomen dat studenten 'de dupe worden van deze versnelde afbouw van opleidingen'.

Toch geeft de minister de 'herstelplannen' van ROC Leiden het voordeel van de twijfel. Wel eist ze meer tempo: niet over drie jaar, zoals in juni is afgesproken, maar al over twee jaar moet de onderwijskwaliteit op alle fronten op orde zijn gebracht.

Herstelprogramma

Half november diende ROC Leiden een herstelprogramma voor 2015-2018 in, maar dat biedt volgens de inspectie 'onvoldoende basis' om tijdig de onderwijskwaliteit te verhogen. De instelling zou de verkeerde prioriteiten stellen. Veel plannen zouden onvoldoende zijn uitgewerkt, zoals dat om de kwaliteit van de examens op peil te brengen.

Ricardo Winter, sinds een half jaar bestuursvoorzitter van ROC Leiden, zegt 'ernstig teleurgesteld' te zijn over de brief van de minister, en dan vooral over het oordeel van de inspectie. 'Ik snap hun rol heel goed, ze moeten streng zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of deze inspectie wel in staat is om een goed oordeel over ROC Leiden te vellen.'

Hij verwijst naar de kritiek op de Onderwijsinspectie van de commissie-Meurs. Die presenteerde vorige week een onderzoek over de hoe ROC Leiden door de bouw van twee grote en te dure onderwijsgebouwen in problemen raakte. Dat was in de eerste plaats te wijten aan ROC Leiden zelf, vinden de onderzoekers, maar ook aan gebrekkig optreden van de inspectie.

Interview Ricardo Winter, collegevoorzitter ROC Leiden

De Onderwijsinspectie maakt gehakt van het verbeterplan van ROC Leiden. Onterecht, meent collegevoorzitter Ricardo Winter. 'Ik ben ernstig teleurgesteld en ongelooflijk verbaasd.' Lees hier het interview (+).

40 miljoen euro

Dit jaar zijn al 38 opleidingen van ROC Leiden gestopt omdat de kwaliteit van het onderwijs en de examinering onder de maat was. ROC Leiden is met het ID College uit Gouda bezig alle opleidingen door te lichten. Een aantal zal worden opgeheven, andere worden samengevoegd of overgedragen. Over de afstemming van het onderwijsaanbod in de regio wordt verder overlegd met ROC Mondriaan (Den Haag) en het Nova College (Haarlem).

Anders dan de inspectie heeft Bussemaker 'voldoende vertrouwen' in de samenwerking tussen ROC Leiden en ID College. Wel eist ze dat de overgangsperiode sneller en scherper wordt uitgewerkt. Studenten en docenten hebben volgens de minister 'een heftige periode doorgemaakt en ook zij werken hard aan de toekomst van hun opleidingen'.

Bussemaker stelde in juni 40 miljoen euro ter beschikking voor de redding van ROC Leiden, anders was de instelling failliet gegaan. Daarvan is al 18 miljoen euro uitgekeerd. Voor de Kerst volgt een uitbetaling van 5 miljoen euro. De overige 17 miljoen zijn gereserveerd voor 2016 en 2017. Het bedrag is afkomstig uit het budget voor alle mbo's.

Ricardo Winter, bestuursvoorzitter ROC Leiden.Beeld Cigdem Yuksel
Meer over