Doorgeleerde market maker

DE OPTIEBEURS is niet langer het domein van snelle lefgozers die er zonder veel vooropleiding met vermetele deals bakken vol geld kunnen verdienen....

Het Center for Finance van Universiteit Nyenrode begint in januari 2000 met een postdoctorale opleiding voor market makers. Aan de opzet van de nieuwe studie werken een aantal bedrijven uit de optiewereld mee.

Maar hoezo postdoctoraal? Hebben optiehandelaren niet vooral een rekenknobbel en stalen zenuwen nodig?

Nee, zegt prof.dr. A. Dorsman van Nyenrode. 'Tegenwoordig moet je als market maker bijvoorbeeld ook iets van risicomanagement weten. Jarenlang vertoonde de optiebeurs alleen een stijgende lijn. Men wist dat er risico's waren, maar voelde ze niet. Tot er vorig jaar klappen vielen. Nu is iedereen zich van de risico's bewust geworden. Wij zagen dat als een gat in de markt, en daar springen we nu op in.'

Risicomanagement en ethiek vormen dan ook twee belangrijke bestanddelen van de nieuwe cursus, die enkele tienduizenden guldens moet gaan kosten ('Kwaliteit moet betaald worden', zegt Dorsman). De eenjarige studie gaat twee dagdelen per week vergen. Een deel van de vakken zullen de studenten samen volgenmet hun collega's van de Nyenrode-opleiding voor beleggingsanalisten en vermogensbeheerders.

De opleiding richt zich op (aankomende) market makers die meer achtergrondkennis willen van hun vak, maar ook welkom zijn beleggingsspecialisten en risicomanagers van banken, pensioenfondsen en verzekeraars die met derivaten moeten werken. Vereist is een (economische) academische achtergrond. 'De man van de straat die eerst appels en nu opties verkoopt, dié zoeken we dus niet', zegt Dorsman.

Sasker de Boer van optiebedrijf AOT verwelkomt de opleiding. 'Hoe meer mensen verstand hebben van derivaten, des te beter het is. De derivatenwereld wordt steeds ingewikkelder. Je moet het daarom hebben van mensen die net iets slimmer zijn dan gemiddeld. Het gaat niet meer alleen om rekenvaardigheid.'

Andere optiebedrijven sluiten zich daarbij aan. Jurriaan Kruisinga van Cross Options, voorzitter van de Market Makers Associatie, noemt de studie 'een logische ontwikkeling in een branche die verder professionaliseert.' Jan Dobber van Optiver beaamt: 'Alles wat het niveau van de handel in Nederland kan opkrikken is goed.' En dat geldt vooral voor banken, brokers en institutionele beleggers: 'De kennis over de optiehandel is nu bij een paar bedrijven geconcentreerd. Iedereen trekt dan ook aan hun mensen.'

De opleiding moet zich volgens De Boer niet op de vloerhandel zelf richten, want die handel vergt vooral praktische know-how. 'Theoretische kennis van derivaten lijkt me vooral geboden voor professionele beleggers. Die maken nu nog maar beperkt gebruik van derivaten. Om er meer aan te kunnen doen, moeten die bedrijven mensen hebben die de risicoé begrijpen en kunnen beheersen.'

Optiebedrijven zelf trekken nu bij voorkeur academici aan die intern tot leerling-market maker worden opgeleid. Maar ze zeggen de postdoctorale nieuwkomers straks best te kunnen gebruiken. 'Als er goede studenten bij zijn, hoop ik dat ze ons straks een brief sturen', zegt De Boer.

De handelaren op de beursvloer klinken intussen sceptisch. Selfmade market maker Rien de Vreede ziet weinig heil in een 'overbodige opleiding' die wel tot teleurstelling moet leiden. 'Deze branche is een duiventil. Mensen komen en gaan. Maar of je nu universiteit of meao hebt gedaan, je succeskans als market maker blijft fifty-fifty.'

Volgens De Vreede is niet opleiding, maar karakter de doorslaggevende factor in het vak. 'Je hebt hooguit een psychologische test en een rekentoets nodig om te zien of iemand geschikt is voor het vak. Aan macro-economie heb je niets op de vloer. Daar moet je niet nadenken. Dat blokkeert alleen maar.'

De Vreede ('zeven jaar ervaring') geeft aankomende market makers een advies. 'Waarom eerst een universitaire en dan nog eens een postdoctorale studie doen als je market maker wilt worden? Je moet juist jong beginnen in dit vak. Ik ben 40, en nu al een stuk minder snel en goed dan drie jaar geleden.'

Meer over