nieuws

Door toename zon- en windenergie dreigt stroomnet overvol te raken. Netbeheerder bepleit maatregelen

Het gaat hard met de energietransitie in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland: Enexis, de netbeheerder in deze regio, zag de hoeveelheid vermogen aan zon- en windstroom vorig jaar met 60 procent stijgen ten opzichte van 2019. Misschien gaat het iets te snel, want het stroomnet dreigt overvol te raken. Enexis pleit in zijn jaarverslag voor maatregelen.

Een zonnepark in Geldermalsen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Een zonnepark in Geldermalsen.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Om efficiënter te kunnen werken, maar ook vanwege extra vraag vanuit industrie en de groei van elektrische auto’s, pleit Enexis voor het afschaffen van het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Nu moeten netwerkbedrijven werken in volgorde van aanmelding. Dat leidt er soms toe dat zonneparken in afgelegen gebieden met slechte verbindingen eerder aan de beurt zijn dan een park dicht bij een industriegebied. Omdat in het laatste voorbeeld vraag en aanbod dichter bij elkaar liggen, kan sneller en goedkoper kabels worden getrokken.

Dat zonneparken nu vaak kiezen voor afgelegen locaties, komt doordat de grond er goedkoop is. ‘Maatschappelijk niet altijd de beste oplossing’, zegt transitiedirecteur Jeroen Sanders. Momenteel heeft Enexis geen mogelijkheid om prioriteiten te stellen. ‘Begrijpelijk, want wij zijn een bedrijf. Maar meer regie vanuit de overheid zou welkom zijn.’

Verder pleit Enexis voor meer combinaties van zon en wind. Dan kunnen de dikke kabels die nodig zijn om alle stroom op een zonnige dag te vervoeren, ook gebruikt worden voor het transport van windstroom op momenten dat de zon minder schijnt, zoals ’s nachts en in de winter.

Om het netwerk verder te ontlasten wil Enexis zonnevelden kunnen aftoppen op 70 procent van het maximale vermogen. ‘Door de pieken eruit te halen, wordt het net minder belast en kunnen we uiteindelijk meer parken aansluiten’, aldus Sanders. Volgens de technologiedirecteur leidt het aftoppen op 70 procent uiteindelijk tot slechts 3 procent minder opbrengst. Het netwerkbedrijf heeft hierover al een convenant gesloten met de zonnesector.

Alleen maar meer geld voor dikkere stroomkabels is niet meer de oplossing, aldus financieel directeur Mariëlle Vogt. De sector kampt meer en meer met tekort aan arbeidskracht. ‘We hebben vorig jaar 400 technici aangetrokken en nog steeds hebben we 140 openstaande vacatures.’

Meer over