Donderdag: Inzage in dossier

Als vrouw met een psychiatrische ziekte heb ik ervaren dat werken aan herstel alleen mogelijk is als de professionals een onbevooroordeelde blik hebben.

Daarbij hoort dat de patiënt op basis van gelijkwaardigheid wordt benaderd en zelf – in overleg – bepaalt in hoeverre anderen bij de behandeling worden betrokken of op de hoogte worden gehouden: wat er in de toekomst ook gebeurt. Als de familie rechten zou kunnen opeisen, is dat niet in het belang van de patiënt. Niet elke familie durft zich af te vragen of hun goede bedoelingen wel zo goed zijn voor hun zieke familielid. En helaas staan de familiebelangen nog wel eens haaks op het patiëntenbelang. Het belang van de patiënt hoort voorop te staan. Ik doe een dringend beroep op minister Klink de voor de behandeling noodzakelijke voorwaarden te blijven garanderen. Annemarie van Ettekoven (Geachte redactie, 7 augustus) stelt dat een zwaar depressieve patiënt zich niet zou bezighouden met zijn of haar dossier. Klopt! Vertel mij wat! Dus voor mijn dossier reken ik op de minister.

Meer over