Donateurs zijn ontevreden over charitatieve instellingen

Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) vindt dat liefdadige instellingen niet genoeg duidelijkheid geven over de besteding van giften....

Dat blijkt uit een telefonische enquête onder ruimvijfhonderd mensen door onderzoeksbureau Wemar in opdracht vantijdschrift Onze Wereld en onder ruim 140 lezers van het blad.

Uit de maandag gepubliceerde resultaten komt ook naar vorendat 45 procent van de Nederlanders het gevoel heeft dat het nade tsunami ingezamelde geld niet goed is terechtgekomen. Dedeelnemers aan het onderzoek denken dat 29 procent van dedonaties aan de strijkstok blijft hangen. Dat vinden ze veel teveel, het mag van hen niet meer dan 5 procent zijn. De mening vande ondervraagden komt echter niet overeen met de werkelijkheid.Gemiddeld liggen de kosten van de organisaties tussen de 15 en20 procent.

Goede doelen zijn de afgelopen jaren onder vuur komen teliggen. Na de Tsunami rees er twijfel over de besteding van geld.Door de affaire over het directiesalaris bij de Hartstichting namhet vertrouwen van donateurs ook af.

De stroom bedelbrieven bezorgt meer dan 60 procent van deondervraagden ergernis, velen vinden ze opdringerig. De meestemensen klagen over de post van KWF-Kankerbestrijding (15procent), Greenpeace (13 procent) en Unicef (10 procent). Ditzijn alledrie grote goede doelen met een ruime naamsbekendheid.

Ruim negen op de tien Nederlanders gaf vorig jaar aan goededoelen. Ruim 70 procent antwoorde ja op de vraag of ze genoegdoen voor een betere wereld. Slechts 2 procent gaat dit jaarmeer geven aan charitieve instellingen, 6 procent juist minder.De laatste groep gaf geldgebrek als reden op.

U2-zanger Bono verdient volgens 45 procent van de Nederlandersde Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn inzet tegen armoede.Zwervers in eigen land krijgen niet zo veel waardering, 71procent van de Nederlanders is niet van plan hen een aalmoes tegeven. Straatkrantverkopers scoren beter.

Meer over