ProfielAnthonie Kort, Mieraskerk

Dominee van beschadigde kerk ziet corona als straf van God, voortgebracht door onze ‘zonden’

De kerk in Krimpen aan den IJssel die dinsdagnacht werd beschadigd en waar dit weekend een journalist werd belaagd, wordt geleid door Anthonie Kort. Een man met controversiële ideeën over euthanasie, abortus, homoseksualiteit en corona. En met een bijzonder verleden.

Noël van Bemmel
Opruimwerkzaamheden voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, die dinsdagnacht werd beschadigd door zwaar vuurwerk. Beeld EPA
Opruimwerkzaamheden voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, die dinsdagnacht werd beschadigd door zwaar vuurwerk.Beeld EPA

Dominee Anthonie Kort, wiens oudgereformeerde Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel vannacht werd beschadigd door zwaar vuurwerk, wordt al langer bedreigd vanwege zijn controversiële denkbeelden over euthanasie, abortus, homoseksualiteit of inenten. De ‘mens der zonde’ leeft zich volgens de voormalige bouwvakker steeds meer uit en in zijn preken, die online zijn te beluisteren, waarschuwt Kort (59) dat zonden moeten worden uitgebannen. Zondag toonde de predikant begrip voor de gelovige die een journalist aanviel voor de deur van zijn kerk. ‘We worden getreiterd en getergd’.

In een brief aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, die vorig jaar uitlekte, legde Kort uitgebreid uit dat corona een straf van God is en adviseerde hij de gemeente onder meer: ‘De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen te worden. Oud-inwoner Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel, die getrouwd is met een man, deed aangifte wegens haatzaaien en discriminatie. Hij beschouwde de brief als een oproep aan de gemeente om de lhbtiq+-gemeenschap voortaan buiten te sluiten. ‘Als een imam dit soort uitspraken doet, is Nederland te klein. Bij een dominee, blijft het stil’, zei hij tegen De Telegraaf.

De duivel

Het Openbaar Ministerie (OM) erkende na een onderzoek dat de dominee kwetsende uitspraken heeft gedaan, maar besloot hem toch niet te vervolgen. Zijn uitspraken waren volgens het OM in lijn met het taalgebruik in de Bijbel en niet onnodig grievend. De klager, een voormalig gemeenteraadslid van de VVD, stapte eind vorig jaar naar het gerechtshof. ‘Een niet-religieus persoon wordt anders behandeld dan een religieus persoon. Die kan van alles roepen en dan kan je er niks tegen doen’, zei Houtzager tegen RTV Rijnmond.

Begin deze maand verzamelden zich enkele honderden demonstranten met regenboogvlaggen rond de Mieraskerk. Zij demonstreerden tegen ‘de dominee die homohaat predikt’. Kort liet zich niet zien en spreekt niet met de pers. ‘Met leugenaars wil ik niet praten’, zegt hij in een preek waarin hij een vergelijking trekt met de duivel. Zijn vrouw neemt thuis de telefoon op, vanwege alle scheldende bellers. Volgens haar worden de woorden van haar man verdraaid, vertelde ze aan het AD. Uitbannen is wat anders dan verbannen, stelt zij. ‘Hij is geen homohater. Het gaat hem niet om de mensen, het gaat om de zonde.’ Mensen die daarmee worstelen, worden door haar man graag thuis ontvangen voor een goed gesprek. Om hen te helpen hun homoseksualiteit niet te praktiseren.

Belaagde verslaggever

Het geweld tegen de verslaggever van RTV Rijnmond voor de laatste zondagsdienst had te maken met Korts ideeën over de coronamaatregelen. Hij houdt – in tegenstelling tot veel andere kerken – vast aan fysieke bijeenkomsten en verwijst daarbij naar Hebreeën 10:25, ‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomt niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen’. In de Mieraskerk volgden zeshonderd tot zevenhonderd bezoekers de dienst, veelal zonder mondkapje, in het gebouw waarin 1.500 bezoekers passen.

Maandag verontschuldigde het bestuur van de kerk zich tegenover de belaagde reporter. ‘Dit had niet mogen gebeuren, dit was niet wat u van ons mag verwachten, of dit nu fysiek of verbaal is. Wel het tegenovergestelde: zachtmoedigheid en lijdzaamheid’, schrijft de Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel.

In de preek direct na het voorval toont dominee Kort nog begrip voor het geweld. Hij prijst de moed van zijn gemeenteleden die druk van de media hebben getrotseerd. ‘We hebben vanochtend weer te maken gehad met dingen waarvoor we best begrip zouden kunnen tonen. Wanneer we steeds zo getreiterd en getergd worden, wanneer rondom de kerk de vlammen…, ja dingen gebeuren om de kerk in een kwaad daglicht te zetten...’ In dezelfde preek legt hij uit dat de overheid mensen ‘de dood inbrengt’ door hen te vaccineren tegen corona. ‘Men weet dat het gebeurt en toch wordt het niet verhinderd.’

Zondige timmerman

In een zeldzaam interview uit 2001 in het blad Criterium, een bezinnend tijdschrift voor ouders en leerkrachten, omschrijft Kort zijn leven als een bijbelse beproeving; een zondige timmerman die uiteindelijk door God wordt aangewezen om de streng gereformeerde gemeenschap in Krimpen aan den IJssel te leiden.

Als 19-jarige drop-out loopt Kort weg uit zijn ouderlijk huis in Heinenoord (onder Rotterdam) en belandt hij in Zwolle als manager van een amateur rockband. ‘Eerder bezocht ik popconcerten en kwam ik in Hedon te Zwolle en Paradiso in Amsterdam en andere discotheken zoals de Melkweg. Het was eigenlijk het laagste wat je maar kon bedenken. Voor een tijdje werd ik zelfs betrokken bij drugs en handel daarin. Tot het diepst toe heb ik mij in het vrijbuitersleven gestort.’

Kort verdient zijn geld als bouwvakker, maar is niet gelukkig. Op een bouwplaats wordt hij geveld door een majesteitelijk kracht, waarna hij niet eens meer een kopje koffie kan vasthouden. Als tijdens een voetbalwedstrijd PEC Zwolle scoort, lijkt hij als enige niet blij op de tribune. Hij stelt zich voor dat de voetbalmat zich opent en hij met al die mensen levend ter helle vaart. Bij een bevriende bassist vindt hij later het telefoonnummer van een dominee.

Zo keert Kort weer langzaam terug tot de kerk. Hij gooit zijn matras op de grond onder zijn raam, leest twee weken lang de Bijbel van voor naar achter, en beweent al zijn zonden. ‘Het leek alsof ik wegzonk in die eeuwige nacht, in de buitenste duisternis. Toen ben ik van het ene op het andere moment in de armen Zijner liefde gevallen.’ Kort is dan 23 jaar.

Uitverkoren

Na de avondmavo volgt Kort colleges theologie als toehoorder en later als deeltijdstudent. Zijn baan in de bouw verruilt hij voor die van pastoraal medewerker van de hervormde Kerk in Staphorst. In die tijd spreekt de heer tot hem in een droom: ‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ Kort studeert af in Groningen, ondanks moeilijke vragen op zijn eindexamen over de positie van de vrouw in de kerk of over inenten. ‘Ze waren het helemaal niet met me eens, maar toch slaagde ik met genoegen.

Na zijn lange studie mag Kort prediken in Garderen, wat hij vier jaar doet. In 1996 breekt Kort met de Hervormde Kerk, die volgens hem een valse kerk is geworden. Een jaar later treedt hij toe tot de Oud Gereformeerde gemeente en in 2003 wordt hij benoemd tot predikant van de Mieraskerk. De Mieraskerk is met 1.900 leden de grootste binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Meer over