Dokkum krijgt vertrekcentrum asielzoekers

Dokkum in de Friese gemeente Dongeradeel krijgt een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers....

Het vertrekcentrum wordt in het huidige asielzoekerscentrum in het stadje in het noordoosten van Friesland geplaatst. Uitgeprocedeerde asielzoekers komen in een vertrekcentrum als zij er niet in slagen vanuit de opvang of een eigen woning terugkeer naar land van herkomst te regelen. Het is de bedoeling dat er meer vertrekcentra komen. In principe heeft een uitzetcentrum een besloten karakter.

Als er na acht weken verblijf in een vertrekcentrum nog geen zicht is op vertrek, kan de uitgeprocedeerde in vreemdelingenbewaring worden gezet. In het uiterste geval, als de betreffende persoon niet meewerkt, komt hij op straat terecht. Als daarentegen in de loop van het terugkeerproces blijkt dat de uitgeprocedeerde asielzoeker niet terug kan, dan kan hij alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Dokkum verwacht de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers tussen 1 juni en 1 juli. In eerste instantie zijn er driehonderd plaatsen. Indien nodig wordt de volledige capaciteit van zeshonderd benut. Het asielzoekerscentrum in Dokkum stond op de nominatie in 2005 te worden gesloten.

Binnen drie jaar moeten ongeveer 26.000 asielzoekers het land verlaten. Het gaat dan om asielzoekers die voor 1 april 2001 in Nederland zijn aangekomen. De gemeente verwacht dat het vertrekcentrum tot de zomer 2007 open blijft. De gemeenteraad van Dongeradeel moet de plannen nog goedkeuren.

Meer over