Doedajev heeft bedenkingen bij naderend akkoord Tsjetsjenië

Russische en Tsjetsjeense onderhandelaars hebben gisteren een akkoord bereikt over geleidelijke ontwapening en het uitwisselen van gevangenen. Volgens de onderhandelaars kan vandaag misschien ook al een overeenkomst over politieke kwesties worden ondertekend....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Maar het is onzeker of er een definitief akkoord uit zal rollen nu de Tsjetsjeense president Doedajev nog eens verklaard heeft dat hij niet bereid is de onafhankelijkheid op te geven.

Onder het militaire akkoord hebben de twee partijen afgesproken hun gevangenen uit te wisselen. De Tsjetsjenen houden nog tientallen Russische militairen vast, terwijl de Russen zeker duizend Tsjetsjeense mannen vasthouden. Verder is afgesproken radio-contact te onderhouden tussen de troepen en zijn er afspraken gemaakt over het mechanisme voor het inleveren van de wapens door de Tsjetsjenen en de terugtrekking van Russische troepen. Volgens de chef van de van de Russische onderhandelingsdelegatie, Vjatsjeslav Michajlov, en zijn Tsjetsjeense evenknie Oesman Imajev zijn de twee partijen het ook al in grote trekken eens over een politiek akkoord. Imajev zei te verwachten dat het document morgen ondertekend zal worden. Volgens de Tsjetsjeense onderhandelaar is de zaak daarmee echter nog niet rond. Daarna zal er nog verder moeten worden onderhandeld.

De Russen en de Tsjetsjenen onderhandelen nu al bijna een maand over een akkoord dat een einde moet maken aan de oorlog in Tsjetsjenië. Die begon in december vorig jaar begon en heeft aan duizenden Russische soldaten en aan tienduizenden Tsjetsjenen het leven gekost.

Het grote struikelblok blijft de kwestie van de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Volgens Moskou hoort Tsjetsjenië bij Rusland. Daarover valt voor de Russische regering niet te onderhandelen. De Tsjetsjenen hebben tot nog toe steeds hardnekkig geweigerd de onafhankelijkheid op te geven.

President Doedajev zei dit weekeinde in een toespraak voor de ondergrondse Tsjetsjeense televisie dat de Tsjetsjenen zich nooit meer 'terug zullen laten brengen in de Russische stal'. Hij waarschuwde verder dat de Tsjetsjenen de hand hebben weten te leggen op 'massa-vernietigingswapens', waarmee zij in één klap duizenden mensen kunnen doden.

Het is nog onduidelijk welk compromis de onderhandelaars gevonden hebben om deze kwestie op te lossen. Naar verluidt zouden de onderhandelaars de toverformule 'onafhankelijkheid binnen de Russische federatie' hebben ontwikkeld, een concept waaraan iedere partij haar eigen uitleg kan geven.

Een andere mogelijkheid is dat zij de kwestie van de onafhankelijkheid in het politieke akkoord omzeilen. Het akkoord zou dan alleen afspraken bevatten over de verkiezingen die dit najaar gehouden moeten worden. Pas daarna zou de kwestie van de onafhankelijkheid geregeld moeten worden.

De onderhandelingen kwamen op gang nadat een groep Tsjetsjeense terroristen vorige maand de Russische stad Boedjonnovsk had overvallen en daar zo'n 1500 mensen had gegijzeld. De Tsjetsjeense strijders, die onder leiding stonden van Sjamil Basajev, lieten hun gijzelaars uiteindelijk gaan nadat de Russische premier Tsjernomyrdin hun een vrije aftocht en onderhandelingen over een vreedzame oplossing had beloofd.

Meer over