Doden in kliniek Apeldoorn wellicht gevolg van infectie

De virusinfectie in Psychiatrisch Centrum De Wellen in Apeldoorn is vermoedelijk veroorzaakt door de griep en een luchtweginfectie die tot longontsteking leidt....

Het ging bij die laatste twee om een man die in het laatste stadium van zeer ernstige kanker verkeerde. Deze man was al stervende. Het kan zijn dat een verkoudheid in dat stadium de dood tot gevolg heeft. De tweede zieke was ernstig dement en was volgens Kroeks niet meer te bewegen tot medewerking aan het verlengen van zijn leven.

Officieel liet het ziekenhuis weten dat door de infectie twee mensen waren overleden. In een anoniem telefoontje aan de Volkskrant werd echter melding gemaakt van nog twee doden. Kroeks vindt het bijzonder vervelend dat hierdoor onrust wordt gezaaid.

'In ons ziekenhuis zijn geen bijzondere dingen aan de hand. Ik ben 28 jaar directeur en dit is de eerste keer dat ik meemaak dat er sprake is van een besmetting waarbij de bacterie Chlamydia pneumoniae in het geding is. Die kan zijn ingebracht door een bezoeker of een verpleegkundige. Bij ons zijn veel hoogbejaarde, verzwakte patiënten die gevoelig zijn voor dergelijke bacteriën', aldus Kroeks.

Meer over