Nieuws

DNB: Nederlanders lijken niet van plan al die gemiste drankjes en vakanties in te halen als de crisis voorbij is

Nederlanders die hun spaarrekening hebben zien vollopen tijdens de pandemie, zijn niet van plan hun geld massaal uit te geven. Op basis van een steekproef schat De Nederlandsche Bank dat ze slechts 14 procent van het bespaarde geld aan consumptie willen besteden.

Terras aan de Kolk van grand café ’t Wapen in Assen.  Beeld Harry Cock
Terras aan de Kolk van grand café ’t Wapen in Assen.Beeld Harry Cock

Mede als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor veel uitjes tijdelijk niet mogelijk waren, heeft zich naar schatting 46 miljard euro opgehoopt op Nederlandse bankrekeningen. De vraag is hoeveel van dit geld nu alsnog naar de sectoren vloeit die het eerder misliepen, zogenoemde ‘inhaalconsumptie’.

Uit de studie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Centerdata, komt naar voren dat het gemiddelde Nederlandse huishouden van plan is ongeveer de helft van het overgebleven geld op een spaarrekening te laten staan. Ongeveer eenvijfde gaat naar de aanschaf of het verbouwen van een woning.

Slechts 14 procent zou naar goederen of diensten gaan, van nieuwe kleding en elektronische apparaten tot horeca en vakanties. De rest wordt besteed aan het aflossen van schulden, beleggingen en donaties. Het gaat hierbij om verwachtingen die de huishoudens zelf hebben, mogelijk zullen de daadwerkelijke uitgaven afwijken.

Centerdata legde de vragen in juni voor aan een representatief panel van 3.301 mensen, van de DNB Household Survey. 2.586 respondenten antwoordden en na het wegstrepen van dubbelingen doordat sommige respondenten onderdeel van hetzelfde huishouden waren, bleven 2.020 respondenten over, laat DNB weten.

Kleine groep

De resultaten bevestigen ook dat het extra spaargeld bij een selectieve groep terecht is gekomen: van de respondenten gaf 38 procent aan het afgelopen jaar meer te hebben gespaard dan in 2019. Een op de zeven huishoudens spaarde juist minder.

Deze enquêteresultaten komen overeen met die van eerdere, internationale onderzoeken, onder meer van Goldman Sachs. Volgens die bank hebben huishoudens wereldwijd zo’n 5 biljoen dollar (4,3 biljoen euro) overgehouden doordat ze minder uitgaven tijdens de crisis. Goldman Sachs verwacht dat ongeveer eenzesde van dit geld in het jaar na de heropening zal worden uitgegeven.

Uit een vragenlijststudie van de Rabobank eerder dit jaar, onder 1.500 mensen, kwam al naar voren dat de de meeste Nederlanders wier spaargeld is toegenomen niet verwachten hier na de lockdown weer op in te teren. Eén op de vijf van de respondenten verwacht vaker uit eten of op vakantie gaan dan voor het losbarsten van de coronacrisis.

In het onderzoek van de centrale bank van Nederland is niet rechtstreeks gevraagd naar de redenen waarom mensen een groot deel van hun extra overgebleven geld op zak houden. Volgens een woordvoerder is het mogelijk dat diensten inhalen moeilijker kan zijn dan het kopen van extra spullen. Mensen mogen dan meer geld hebben, ze hebben niet per se meer tijd voor bijvoorbeeld horecabezoeken. Ook houdt een deel van de huishoudens mogelijk uit voorzorg vast aan hun spaargeld.

Volgens DNB zijn de resultaten in lijn met de jongste ramingen voor de Nederlandse economie. Daarin wordt ervan uitgegaan dat de uitgaven van huishoudens dit jaar sterk herstellen, mits er geen nieuwe coronamaatregelen worden ingevoerd.

Meer over