DNB hield informatie over bankencrisis achter

DEN HAAG - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft belangrijke stukken achtergehouden voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Deze commissie onderzocht het handelen van de staat en DNB bij onder meer de nationalisatie van ABN Amro in 2008. Na een vordering heeft DNB de stukken deze maand toch aan De Wit overgedragen.

De commissie heeft daarin vooralsnog geen aanleiding gevonden haar op 11 april gepresenteerde rapport op essentiële punten te wijzigen. Wel wil ze dat minister De Jager (CDA, Financiën) DNB een tik op de vingers geeft.

Het is een parlementaire enquêtecommissie niet eerder overkomen dat gevraagde documenten zijn achtergehouden. De commissie onder voorzitterschap van het SP-Kamerlid Jan de Wit werd op het bestaan van de stukken geattendeerd door onder meer een verzoek van de Volkskrant. Deze krant was achter het bestaan van de documenten gekomen en vroeg ze met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur op bij De Nederlandsche Bank. Tot nu toe is dat verzoek tevergeefs.

De stukken waar het om draait, zijn twee rapportages met de titel Bank in brokken. Het eerste deel dateert van begin 2007 en gaat over het opereren van De Nederlandsche Bank in de overnamestrijd rond ABN Amro. Drie banken - Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland - deden toen met succes een vijandig overnamebod op ABN Amro. DNB kreeg de kritiek dat ze deze overname had moeten tegenhouden.

Het tweede deel van Bank in brokken gaat over de rol van DNB nadat het was misgegaan met de fusiebank Fortis/ABN Amro. DNB kreeg de kritiek dat ze veel te lankmoedig reageerde op de neergang van die bank. Uiteindelijk was in oktober 2008 de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis, inclusief ABN Amro, noodzakelijk om de banken te redden.

Het tweede deel van Bank in brokken loopt tot 26 september 2008 en werd niet voltooid wegens ziekte van de auteur Corry van Renselaar. Zij was tot haar overlijden de bedrijfshistorica van de bank. Binnen DNB was slechts een vijftal exemplaren van het rapport beschikbaar voor de directie van de bank.

DNB wijst de verzoeken om openbaarmaking van de documenten tot nu toe af omdat ze gevoelige, toezichthoudende informatie zouden bevatten. Het achterhouden van informatie aan een enquêtecommissie is echter strafbaar. Na een tweede vordering zijn de stukken alsnog overgedragen aan de commissie.

Verbazing

De commissie heeft over de eerdere weigering haar verbazing uitgesproken tegenover De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. 'Het is immers aan de enquêtecommissie om te beoordelen welke informatie ze wenst te krijgen', aldus de woordvoerder van Jan de Wit.

Minister De Jager heeft hierover inmiddels contact gehad met De Nederlandsche Bank, zegt de woordvoerder van De Jager. 'Hij heeft daarbij aangegeven dat Financiën het belangrijk vindt dat volledige medewerking wordt verleend aan verzoeken zoals van de commissie-De Wit.'

De enquêtecommissie onderneemt verder geen stappen tegen de toezichthouder, bestuurders of oud-bestuurders van DNB. Komende dinsdag en donderdag bespreekt de Tweede Kamer het eindrapport van de commissie.

De commissie-De Wit heeft in 2010 alle voor haar onderzoek relevante stukken opgevraagd bij DNB. Na lang onderhandelen kreeg de commissie inzage in de gevraagde informatie. De twee bundels Bank in brokken zaten daar niet bij.

Deel 2, voor De Wit het belangrijkst, was volgens de bank niet voltooid en dus onvolledig. Daarnaast zouden het 'terugkijkende' en geen officiële stukken van de bank zijn, die daardoor geen formele status hebben. Volgens een woordvoerder van DNB gaat het om 'puur voor intern gebruik bestemde stukken'. Wel erkent hij dat het beter was geweest hierover contact te hebben met de commissie.

undefined

Meer over