nieuwsOntslagen FNV

Directie FNV trekt reorganisatieplan in, gaat in gesprek met vakbondspersoneel

De directie van vakbond FNV heeft haar reorganisatieplan ingetrokken en gaat opnieuw in gesprek met FNV Personeel, de vakbond binnen de bond. De eigen personeelsbond kwam vorige week in het verweer tegen plannen om zo’n 20 procent van de banen binnen de bond te schrappen. FNV Personeel stelde in een ultimatum dat het plan uiterlijk dinsdag om 12.00 uur van tafel moest.

Personeel van vakbond FNV houdt een protestbijeenkomst op een grasveld voor het hoofdkantoor. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Personeel van vakbond FNV houdt een protestbijeenkomst op een grasveld voor het hoofdkantoor.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De FNV kampt met een jaarlijks begrotingstekort van 24 miljoen euro. De vakbond is niet alleen een ledenvereniging, maar ook een bedrijf met personeel en hoge uitgaven. De inkomsten lopen tegelijkertijd terug doordat het ledental al jaren gestaag afneemt.

De directie stuurde in maart haar reorganisatieplan naar het personeel. De voorstellen kwamen hard aan bij de circa 2.000 werknemers van de bond. Vooral het ondersteunende personeel op de FNV-kantoren werd getroffen: het mes moest in de persvoorlichting, de marketing, de secretariaten.

De bond binnen de bond, FNV Personeel, demonstreerde vorige week donderdag voor het hoofdkantoor van FNV in Utrecht. Het reorganisatieplan voldeed niet aan de eigen vakbondsnormen, zo luidde de kritiek. Het plan moest uiterlijk dinsdagmiddag 12.00 uur van tafel, anders zouden meer acties volgen. De directie toont zich gevoelig voor de kritiek en ‘maakt een pas op de plaats’.

Urgentie om te veranderen

Directeur Herman Geerdink wil ‘de rust weer in de organisatie brengen’, schrijft hij in een brief aan de het personeel. Het uitstel is geen afstel, de ‘urgentie om te veranderen’ is onverminderd groot, benadrukt de werkgever. Er komt dus een volgend reorganisatieplan, maar dat zal ‘langs de lat van ons FNV-beleid’ worden gelegd, belooft hij.

Volgens het personeel was het gewraakte plan te veel een kille bezuinigingsoperatie en te weinig een strategie om de bond weer te laten groeien. Ook naar die kritiek heeft de leiding geluisterd. Het volgende plan ‘wordt geplaatst in de context van de bredere uitdagingen waar de FNV voor staat’. De ondernemingsraad en FNV Personeel worden betrokken bij het volgende voorstel. Hoeveel tijd de directie hiervoor neemt, is nog niet bekend.

In twintig jaar tijd is de FNV zo’n 200 duizend leden kwijtgeraakt, de bond telt nu nog iets meer dan 1 miljoen leden. Niet alleen FNV kampt met een vergrijzend ledenbestand en slaagt er maar niet in om jongeren aan te trekken. Ook de christelijke bond CNV heeft in twee decennia 100 duizend leden verloren. De tweede bond van Nederland heeft nu nog een achterban van zo’n 250 duizend mensen.

Meer over