Directeuren gevangenis onder vuur

Het ministerie van Justitie wil van twee gevangenisdirecteuren af die zich het afgelopen jaar kritisch hebben uitgelaten over de plannen van minister Donner van Justitie voor een flinke 'versobering' van het regime in gevangenissen....

Het departement bevestigt dat met het tweetal wordt gesproken over 'voortzetting van hun loopbaan elders' maar bestrijdt dat dit te maken heeft met hun kritiek. De ambtenarenbonden CMHF en Abvakabo zijn boos over de maatregel tegen het tweetal en willen zo snel mogelijk overleg met minister Donner.

De twee directeuren die moeten vertrekken zijn J. van Huet van de penitentaire inrichting Noord-Holland-Noord en C. Boeij van de Bijlmerbajes. Met name Van Huet, die de vereniging van gevangenisdirecteuren VDPI leidt, heeft zijn kritiek op het hardere beleid van Donner ten aanzien van gevangenen nooit verzwegen.

Het tweetal blijkt eind vorig jaar vlak voor kerst, zo werd zaterdag bekend, per brief te zijn medegedeeld dat het ministerie niet langer met hen wilde samenwerken. De brief volgde op een eerdere bijeenkomst van justitieambtenaren waarin Van Huet, als VDPI-voorman, de plannen van Donner bekritiseerde. Het afgelopen jaar keerde hij zich vooral tegen het plan van Donner voor twee gevangenen op een cel.

Ook was Van Huet tegen het voornemen om de arbeidsvoorziening in de huizen van bewaring af te schaffen. Volgens de directeuren leidt dit beleid van repressie alleen maar tot een toename van agressie in de gevangenissen, vooral tegen het personeel. Volgens het departement heeft deze kritiek niets te maken met het gewenste vertrek van de directeuren.

Het ministerie zegt dat er 'andere achtergronden' in het spel zijn, maar het wil hier verder niet op ingaan. De bonden Abvakabo en CMHF geloven het ministerie niet. 'Waar rook is, is vuur', zegt woordvoerder E. Merlijn van Abvakabo. 'Deze directeuren hebben hun hoofd boven het maaiveld gestoken, zeker Van Huet, en die moet nu weg.'

Volgens bestuurder J. Hut van de CMHF, die de belangen van het tweetal behartigt, was vooral de kritiek eind vorig jaar op de bijeenkomst 'de druppel die de emmer deed overlopen'. Eerder waren er al gesprekken geweest tussen Van Huet en het departement over zijn kritiek, vooral in de media. Deze leidden tot niets.

Hut: 'Na die bewuste bijeenkomst volgde de brief van het ministerie. Natuurlijk is er een relatie tussen de kritiek en hun gevraagde vertrek. De kritiek vormde de kern voor de uitnodiging om te komen praten over beëindiging van hun dienstverband. Ik kan mij voorstellen dat Donner het niet altijd leuk vindt deze kritiek te moeten aanhoren. Maar het hoort er nu eenmaal bij, we leven in de 21ste eeuw.'

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks verlangen snel opheldering van Donner. D66-fractieleider Dittrich, afkomstig uit de rechterlijke macht, wil afwachten wat er met de twee directeuren gebeurt. 'Maar het kan niet zo zijn dat verstandige kritische geluiden beloond worden met gesprekken die een dreigende ondertoon hebben.'

Meer over