Directeur Ohra wordt voorzitter bestuursraad Nuts

Ohra-directeur drs R. Hinse (44) is sinds 1 juli voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuts verzekeringen in Den Haag....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De assurantie-tussenpersonen van Nuts hadden grote bezwaren tegen de benoeming van Hinse. Zij zijn bang dat de fusie tussen Nuts en Ohra zal leiden tot de versmelting van de vermogen van beide verzekeraars en tot het samenvoegen van verzekerdenbestanden. De tussenpersonen voelen hier niets voor.

Zij vrezen inkomstenverlies, omdat Ohra een zogeheten direct writer is, en dus zonder tussenpersonen werkt. Hinses benoeming symboliseerde voor de tussenpersonen de 'overname' van Nuts door Ohra. Nuts heeft gisteren na een gesprek schriftelijk bevestigd dat Nuts onaf hankelijk zal blijven.

Hinse zal onder meer het netwerk van bv's moeten ontmantelen waarin een aantal neven-activiteiten van Nuts was ondergebracht zonder voldoende toezicht door de commissarissen.

Meer over