'Direct inzetten asielzoekers in bedrijven problematisch'

Het voorstel asielzoekers in te schakelen om het enorme personeelstekort in bedrijven op te vangen is een aardig idee, maar er is niet echt over nagedacht....

Het voorstel heeft volgens hem zoveel haken en ogen, dat het nog wel even kan duren voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Het idee om asielzoekers direct na aankomst te laten werken komt van voorzitter H. de Boer van de werkgeversvereniging MKB Nederland (midden- en kleinbedrijf).

Veenman: 'Op zichzelf vind ik het een goed idee om de capaciteiten van vluchtelingen te benutten, maar vluchtelingen hebben vaak traumatische ervaringen achter de rug. Ze zijn daarom niet direct inzetbaar. Daar komt bij dat asielzoekers vaak een heel ander type samenleving gewend zijn.'

Maar zelfs als asielzoekers direct inzetbaar zouden zijn, dan nog voorziet Veenman problemen: 'Je moet rekening houden met een aanzuigende werking. Je schept bij potentiële asielzoekers het idee dat Nederland hen goed kan gebruiken.

'Als een vluchteling een paar jaar werkt, dan kan hij aantonen dat hij voor zichzelf kan zorgen, geïntegreerd is en een permanente plaats in de samenleving verdient. Als hij niet mag blijven, kan hij naar de rechter stappen. Ik weet niet of de juristen van MKB Nederland daar rekening mee hebben gehouden.

'Wij zijn niet goed in uitzetten. Je kunt wel keiharde afspraken maken om die kant af te dekken, maar het uitzetten van mensen die geïntegreerd zijn en van wie de kinderen op school zitten, zal niet gemakkelijk blijken te zijn.'

De positie van asielzoekers heeft volgens hem wel wat weg van die van witte illegalen. Staatssecretaris Cohen van Justitie meent inmiddels dat de mate van integratie van witte illegalen doorslaggevend is voor het alsnog verlenen van een verblijfsvergunning. Veenman: 'Over een paar jaar zullen zulke asielzoekers kunnen verwijzen naar de behandeling van witte illegalen. Je moet dat effect zien te voorkomen.'

De hoogleraar vindt het merkwaardig om asielzoekers als werknemers in te zetten 'als er nog een aardig arbeidsreservoir in Nederland zelf aanwezig is'. Uitgerekend minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nu een voorstander van het plan-De Boer, was een jaar geleden tegen het toenmalige MKB-voorstel om personeel uit omringende landen te werven. 'Kennelijk is de nood nu zo hoog gestegen, dat hij anders is gaan denken. Maar waarom zou je creatieve oplossingen bedenken voor vluchtelingen en niet voor mensen die al in Nederland zijn?

'Ik ben bang dat werkgevers vinden dat de afstand tot de arbeidsmarkt bij de huidige werklozen te groot is geworden. Het kiezen voor vluchtelingen betekent dat werkgevers de kansen op werk voor allochtone en autochtone werklozen praktisch uitsluiten.'

Meer over