Dijkstal: greep op salarissen verstevigen

Het kabinet moet zijn greep verstevigen op topsalarissen bij de semioverheid, van de rector magnificus op een universiteit tot een corporatiedirecteur....

Van onze verslaggever Yvonne Doorduyn

Dijkstal, die al sinds 2004 over beloningen adviseert, stelt nu voor drie beloningsregimes in te voeren. Welke sector precies onder welk regime moet vallen, is aan de politiek, stelt Dijkstal.

Salarisplafond
Het strengste regime, dat bijvoorbeeld zal gaan gelden voor bestuurders van universiteiten, hogescholen, bij de publieke omroep en in de cultuursector, schrijft een ‘salarisplafond’ voor: bestuurders mogen niet meer verdienen dan een minister (171 duizend euro, inclusief toeslagen en pensioenbijdrage). Ze moeten voldoen aan deze ‘Balkenende-norm’, tenzij de betrokken vakminister hen, in uitzonderingsgevallen, expliciet toestemming verleent om meer te verdienen. Dit noemt Dijkstal de ‘zware procedure’.

In het tweede, iets minder strenge beloningsregime worden de betrokken instellingen verplicht zelf een beloningscode op te stellen die door de vakminister moet worden goedgekeurd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Het derde, minst strenge regime dat Dijkstal adviseert, schrijft sectoren slechts voor de topinkomens van bestuurders openbaar te maken. Hierbij zou het gaan om instellingen die op wat grotere afstand van de overheid staan, zoals ziekenhuizen en woningcorporaties.

Presentatoren
Dijkstals richtlijnen, die het kabinet waarschijnlijk overneemt, gelden alleen voor de bestuurders. Professionals die bij de organisaties werken, zoals presentatoren bij de publieke omroep, kunnen wel meer verdienen. Ook hebben de plannen louter betrekking op nieuw af te sluiten dienstverbanden; bestaande contracten kunnen niet worden opengebroken.

Dijkstal adviseert verder expliciet in de wet vast te leggen welke instellingen het kabinet als ‘semipubliek’ kwalificeert. Bepalend daarvoor is volgens Dijkstal in hoeverre de organisatie met publieke middelen wordt gefinancierd of het publiek belang dient. Daar is nu vaak onenigheid over, bijvoorbeeld bij energiebedrijven en woningbouwcorporaties.

De topsalarissen bij hogescholen en universiteiten, woningcorporaties, ziekenhuizen en energiebedrijven leiden geregeld tot grote irritatie alom. PvdA-minister Plasterk (Onderwijs) voert al maanden strijd tegen te forse vergoedingen bij universiteiten. Het vorige kabinet verzette zich al tegen de hoge beloningen bij Nuon en Essent.

Meer over