Dijkstal eist duidelijkheid Kamer over stadsprovincies

De Tweede Kamer is ernstig verdeeld over de vorming van stadsprovincies, vooral die met Eindhoven en Den Haag. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken heeft de kamerfracties opgedragen eindelijk eens een meerderheid te vormen over de stadsprovincies....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Dijkstal stelde dinsdag in een overleg met de Tweede Kamer dat zij in de vorm van schriftelijke voorstellen maar moet aangeven voor welke stadsprovincies er een meerderheid is te vinden. Een ongebruikelijke actie: meestal doen de kamerfracties dat op eigen initiatief. En dat zouden ze op een later tijdstip ook wel hebben gedaan, maar Dijkstal kon dat geduld niet langer opbrengen.

Elke denkbeeldige variant voor stadsprovincies in Haaglanden (Den Haag en omstreken), Eindhoven, Twente, Rotterdam en Amsterdam passeerde woensdag de revue, maar geen enkele serieuze kandidaat-stadsprovincie kon op een warm onthaal van een kamermeerderheid rekenen.

De eis van Dijkstal is ongebruikelijk in politiek Den Haag. Als er geen meerderheid voor een kabinetsstandpunt is, dan probeert het kabinet de Kamer eerst te overtuigen, waarna eventueel politiek beraad volgt. Dijkstal vindt dat de vorming van stadsprovincies te lang duurt. De Kamer zal naar alle waarschijnlijkheid donderdag een extra vergadering inlassen.

Door een nieuwe provincie te vormen rondom een grote stad of steden kunnen regionale problemen beter te lijf worden gegaan, meent het kabinet. PvdA en D66 zijn in principe voorstanders van stadsprovincies, de VVD is tegenstander.

Coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 reageerden gepikeerd op Dijkstal. 'De reactie van Dijkstal is wat voorbarig', zei VVD'er J. Remkes. 'En dan druk ik me vriendelijk uit.'

PvdA'er D. De Cloe wees erop dat Dijkstal zonder instemming van de kamerfracties vooraf het kabinetsstandpunt heeft opgesteld. 'Dat is dualisme, en dat is prima', zegt De Cloe. 'Maar als de fracties dan hun eigen verhaal houden, moet je niet verbaasd zijn als blijkt dat die sterk van elkaar verschillen.'

D66'er O. Scheltema kon zich de reactie van Dijkstal een beetje voorstellen, maar vond wel dat de bewindsman 'erg fors in de aanval schoot'. Scheltema stelt dat Dijkstals reactie was ingegeven door de onduidelijkheid van de VVD, die niet concreet aangaf wat ze wilde.

De VVD is tegen een stadsprovincie Eindhoven, maar Remkes stelde gisteren de deur op een kier te houden. Voor een stadsprovincie Haaglanden voelt de VVD'er helemaal weinig. Als er één komt, dan toch zeker niet met veel bevoegdheden. De PvdA zegt alleen sterke stadsprovincies te willen.

Meer over