Dijksma stuurt inspectie naar Amsterdamse basisschool

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stuurt de Onderwijsinspectie op de Geert Grote School 2 in Amsterdam af. Op deze vrije basisschool is een conflict tussen ouders en bestuurders ontstaan waarbij bestuursleden zich bedreigd voelen....

ANP

De inspectie gaat na ‘of de sociale veiligheid in het geding is’ op de school. Dijksma benadrukt dat de lessen op de Geert Groote School 2 zeer zwak zijn. Zij vreest dat de onrust fout uitpakt op maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

Een deel van de ouders op de school keert zich tegen deze pogingen. Zij willen niet dat de maatregelen de manier van lesgeven beïnvloeden. De inspectie moet erop toezien dat de lessen echt worden verbeterd.

Meer over